BÀI 10: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CUA CÔNG DÂN

Lý thuyết Bài 10: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

Lý thuyết Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân GDCD 6 Kết nối tri thức ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Khởi động trang 45 GDCD 6 Kết nối tri thức

Lớp 6A có một số bạn nhà xa trường nên thường đi xe đạp điện đến trường. Trong đó, một vài bạn không đội mũ bảo hiểm. Theo em, học sinh lớp 6 có được sử dụng xe đạp điện không?

Xem lời giải

Khám phá 1 trang 45, 46, 47 GDCD 6 Kết nối tri thức

Em hãy đọc thông tin kết hợp với quan sát các hình ảnh dưới đây và trả lời câu hỏi: a. Xác định các nhóm quyền và nêu nội dung các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân Việt Nam được quy định trong Hiến Pháp năm 2013.

Xem lời giải

Khám phá 2 trang 47 GDCD 6 Kết nối tri thức

Em hãy đọc các thông tin, tình huống dưới đây và trả lời câu hỏi: - Hương là học sinh lớp 6, ngoài việc học tập tốt, bạn còn chăm chỉ lao động, giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà. - Thấy bác lao công đang quét dọn sân trường, Bình vứt luôn vỏ hộp xuống sân để bác dọn.

Xem lời giải

Luyện tập trang 49 GDCD 6 Kết nối tri thức

Em hãy tìm hiểu và ghi chép nội dung các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được quy định trong Hiến Pháp năm 2013

Xem lời giải

Vận dụng trang 49 GDCD 6 Kết nối tri thức

Em hãy vẽ bức tranh hoặc sưu tầm một câu chuyện thể hiện một việc làm thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân và thuyết minh về bức tranh đó.

Xem lời giải