Bài 11. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

Các nhân tố kinh tế xã hội sgk địa lí 9

Nước ta có số dân đông, sức mua đang tăng lên, thị hiếu cũng có nhiều thay đổi, vì thế thị trường trong nước ngày càng được chú trọng trong phát triển công nghiệp.

Xem chi tiết

Các nhân tố tự nhiên sgk địa lí 9

Tài nguyên thiên nhiên của nước ta đa dạng, tạo cơ sở nguyên liệu, nhiên liệu và năng lượng để phát triển cơ cấu công nghiệp đa ngành.

Xem chi tiết

Dựa vào bản đồ Địa chất – khoáng sản (trong Atlat Địa lí Việt Nam) hoặc bản đồ Địa lí Tự nhiên Việt Nam và kiến thức đã học, nêu nhận xét về ảnh hưởng của phân bố tài nguyên khoáng sản tới phân bố một số ngành công nghiệp trọng điểm.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 39 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Lý thuyết các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

Lý thuyết các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp Địa lí 9 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Việc cải thiện hệ thống đường giao thông có ý nghĩa như thế nào đối với phát triển công nghiệp?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 40 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Thị trường có ý nghĩa như thế nào đối với phát triển công nghiệp?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 41 SGK Địa lí 9.

Xem lời giải

Bài 1 trang 41 sgk địa lí 9

Hãy sắp xếp các nhân tố tự nhiên và kinh tế - xã hội (được nêu trong bài) tương ứng với các yếu tố đầu vào và đầu ra ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp.

Xem lời giải

Bài 2 trang 41 sgk địa lí 9

Hãy phân tích ý nghĩa của việc phát triển nông, ngư nghiệp đối với ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm.

Xem lời giải