Bài 12. Đại cương về dòng điện xoay chiều

Bài 12.1, 12.2, 12.3 trang 33 SBT Vật Lí 12

Giải bài 12.1, 12.2, 12.3 trang 33 sách bài tập vật lí 12. Cho điện áp tức thời giữa hai đầu một mạch điện là:

Xem lời giải

Bài 12.4, 12.5 trang 33 SBT Vật Lí 12

Giải bài 12.4, 12.5 trang 33 sách bài tập vật lí 12. Dòng điện xoay chiều có cường độ tức thời

Xem lời giải

Bài 12.6 trang 34 SBT Vật Lí 12

Giải bài 12.6 trang 34 sách bài tập vật lí 12. Suất điện động cảm ứng do một máy phát điện xoay chiều một pha tạo ra có biểu thức

Xem lời giải

Bài 12.7 trang 34 SBT Vật Lí 12

Giải bài 12.7 trang 34 sách bài tập vật lí 12. Điện áp tức thời giữa hai đầu một mạch điện xoay chiều là

Xem lời giải

Bài 12.8 trang 34 SBT Vật Lí 12

Giải bài 12.8 trang 34 sách bài tập vật lí 12. Điện áp giữa hai đầu một mạch điện

Xem lời giải

Bài 12.9 trang 34 SBT Vật Lí 12

Giải bài 12.9 trang 34 sách bài tập vật lí 12. Cho các dòng điện tức thời

Xem lời giải

Bài 12.10 trang 35 SBT Vật Lí 12

Giải bài 12.10 trang 35 sách bài tập vật lí 12. Cho mạng điện gồm hai đèn mắc song song, đèn thứ nhất có ghi 220 V - 100 W

Xem lời giải

Bài 12.11* trang 35 SBT Vật Lí 12

Giải bài 12.11* trang 35 sách bài tập vật lí 12. Một cuộn dây dẫn dẹt hình tròn có 200 vòng, diện tích mỗi vòng là 125 cm2, đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ 0,4 T.

Xem lời giải