Bài 13: Trả bài viết đoạn văn nêu ý kiến trang 58 SGK Tiếng Việt lớp 4 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống


Nghe thầy cô nhận xét chung. Đọc lại đoạn văn của em và lời nhận xét của thầy cô để biết ưu điểm, nhược điểm trong bài làm. Trao đổi bài làm với bạn và ghi lại những điều em muốn học tập. Sửa lỗi trong bài hoặc viết lại một số câu văn cho hay hơn. Chia sẻ với người thân điều em học được từ đoạn văn nêu ý kiến của bạn.

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 4 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Nghe thầy cô nhận xét chung.

- Việc lựa chọn câu chuyện yêu thích

- Cách nêu lí do

- Cách sắp xếp ý

- Cách đưa dẫn chứng minh hoạ

- Cách dùng từ, đặt câu... 

Phương pháp giải:

Em nghe thầy cô nhận xét chung và ghi lai những nhận xét cần chỉnh sửa. 

Lời giải chi tiết:

Em nghe thầy cô nhận xét chung và ghi lai những nhận xét cần chỉnh sửa. 

Câu 2

2. Đọc lại đoạn văn của em và lời nhận xét của thầy cô để biết ưu điểm, nhược điểm trong bài làm.

Phương pháp giải:

Em đọc lại đoạn văn của em và lời nhận xét của thầy cô để biết ưu điểm, nhược điểm trong bài làm.

Lời giải chi tiết:

Em đọc lại đoạn văn của em và lời nhận xét của thầy cô để biết ưu điểm, nhược điểm trong bài làm.

Câu 3

3. Trao đổi bài làm với bạn và ghi lại những điều em muốn học tập. 

Phương pháp giải:

Em tiến hành trao đổi với bạn và ghi lại những điều em muốn học tập. 

Lời giải chi tiết:

Em tiến hành trao đổi với bạn và ghi lại những điều em muốn học tập.

Câu 4

4. Sửa lỗi trong bài hoặc viết lại một số câu văn cho hay hơn. 

Phương pháp giải:

Dựa vào nhận xét của thầy cô và những điều em muốn học tập từ bài của bạn, em tiến hành sửa lỗi trong bài hoặc viết lại một số câu cho hay hơn. 

Lời giải chi tiết:

Dựa vào nhận xét của thầy cô và những điều em muốn học tập từ bài của bạn, em tiến hành sửa lỗi trong bài hoặc viết lại một số câu cho hay hơn. 

Vận dụng

Chia sẻ với người thân điều em học được từ đoạn văn nêu ý kiến của bạn. 

Phương pháp giải:

Em chia sẻ với người thân điều em học được từ đoạn văn nêu ý kiến của bạn.

Gợi ý: 

- Cách mở đầu độc đáo.

- Ý kiến nêu rõ ràng.

- Lí do giải thích hợp lý.

Lời giải chi tiết:

Em chia sẻ với người thân điều em học được từ đoạn văn nêu ý kiến của bạn.

Gợi ý: 

- Cách mở đầu độc đáo.

- Ý kiến nêu rõ ràng.

- Lí do giải thích hợp lý. 


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.