Bài 17-18. Máy phát điện xoay chiều .Động cơ không đồng bộ ba pha