Bài 2. Các phép tính với số hữu tỉ trang 11 SGK Toán 7 chân trời sáng tạo

Lý thuyết Các phép toán với số hữu tỉ

1. Cộng và trừ hai số hữu tỉ

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 1 trang 11

Tính:....Nhiệt độ hiện tại trong một kho lạnh là -5,8 °C. Do yêu cầu bảo quản hàng hoá, người quản lý kho tiếp tục giảm độ lạnh của kho thêm....

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 11, 12

Cho biểu thức M =....Tính giá trị của biểu thức sau một cách hợp lí:Lượng cà phê nhập và xuất tại một công ty xuất khẩu cà phê trong 6 tuần được ghi trong bảng dưới đây. Tính lượng cà phê tồn kho trong 6 tuần đó.

Xem lời giải

Câu hỏi mục 3 trang 12, 13

Nhiệt độ đo được vào một buổi tối mùa đông tại Sa Pa là -1,8 °C. Nhiệt độ buổi chiều hôm đó bằng 2/3 nhiệt độ buổi tối. Hỏi nhiệt độ ở Sa Pa buổi chiều hôm đó là bao nhiêu độ C?

Xem lời giải

Câu hỏi mục 4 trang 13, 14

Cho biểu thức M = ....Giải bài toán ở hoạt động khởi động (Trang 11) Một toà nhà cao tầng có hai tầng hầm. Tầng..

Xem lời giải

Câu hỏi mục 5 trang 14

Số xe máy của một cửa hàng bán được trong tháng 9 là 324 chiếc và bằng 3/2 số xe máy bán được trong tháng 8. Tính số xe máy cửa hàng đã bán trong tháng 8

Xem lời giải

Bài 1 trang 15

Tính:

Xem lời giải

Bài 2 trang 15

Tính:

Xem lời giải

Bài 3 trang 15

Thay dấu ? bằng dấu (>,<,=) thích hợp.

Xem lời giải

Bài 4 trang 15

Tính:

Xem lời giải

Bài 5 trang 15

Tìm x, biết:

Xem lời giải

Bài 6 trang 16

Hai đoạn ống nước có chiều dài lần lượt là 0,8 m và 1,35 m. Người ta nối hai đầu ống để tạo thành một ống nước mới. Chiều dài của phần nối chung là ...

Xem lời giải

Bài 7 trang 16

Một nhà máy trong tuần thứ nhất đã thực hiện được 4/15 kế hoạch tháng, trong tuần thứ hai thực hiện được 7/30 kế hoạch, trong tuần thứ ba thực hiện được 3/10 kế hoạch. Để hoàn thành kế hoạch của tháng thì trong tuần cuối nhà máy phải thực hiện bao nhiêu phần kế hoạch?

Xem lời giải

Bài 8 trang 16

Vào tháng 6, giá niêm yết một chiếc ti vi 42 inch tại một siêu thị điện máy là 8 000 000 đồng. Đến tháng 9, siêu thị giảm giá 5% cho mỗi chiếc ti vi. Sang tháng 10, siêu thị lại giảm giá thêm một lần nữa, lúc này giá một chiếc ti vi 42 inch chỉ còn 6 840 000 đồng. Hỏi tháng 10, siêu thị đã giảm giá bao nhiêu phần trăm cho một chiếc ti vi so với tháng 9?

Xem lời giải

Bài 9 trang 16

Một cửa hàng sách có chương trình khuyến mãi như sau: Khách hàng có thẻ thành viên sẽ được giảm 10% tổng số tiền của hoá đơn. Bạn Lan có thẻ thành viên và bạn mua 3 quyển sách, mỗi quyển đều có giá 120 000 đồng. Bạn đưa cho cô thu ngân 350 000 đồng. Hỏi bạn Lan được trả lại bao nhiêu tiền?

Xem lời giải

Bài 10 trang 17

Đường kính của Sao Kim bằng 6/25 đường kính của Sao Thiên Vương. Đường kính của Sao Thiên Vương bằng 5/14 đường kính của Sao Mộc. a) Đường kính của Sao Kim bằng bao nhiêu phần đường kính của Sao Mộc? b) Biết rằng đường kính của Sao Mộc khoảng 140 000 km, tính đường kính của Sao Kim. (Theo: https://vi.wikipedia.org/wiki/Hệ Mặt Trời)

Xem lời giải

Bài 11 trang 16

Trong tầng đối lưu, nhiệt độ giảm dần theo độ cao. Cứ lên cao 100 m thì nhiệt độ không khí giảm khoảng 0,6 °C (Theo: Sách giáo khoa Địa lí 6 – 2020 – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam). a) Tính nhiệt độ không khí bên ngoài một khinh khí cầu đang bay ở độ cao 2,8 km, biết rằng nhiệt độ trên mặt đất lúc đó là 28°C. b) Nhiệt độ bên ngoài một khinh khí cầu đang bay ở độ cao

Xem lời giải