Bài 2. Hình chóp tứ giác đều - SBT Toán 8 CD

Bài 7 trang 76 sách bài tập toán 8 - Cánh diều

Cho hình chóp tứ giác đều (A.BCDE) có (AO) là chiều cao, (AM) là trung đoạn (Hình 10). Trong các phát biểu sau phát biểu nào sai?

Xem lời giải

Bài 8 trang 76 sách bài tập toán 8 - Cánh diều

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 9 trang 77 sách bài tập toán 8 - Cánh diều

Cho hình chóp tứ giác đều có diện tích xung quanh bằng \(192c{m^2}\) và độ dài trung đoạn bằng 8 cm. Tính độ dài cạnh đáy của hình chóp tứ giác đều đó.

Xem lời giải

Bài 10 trang 77 sách bài tập toán 8 - Cánh diều

Tính diện tích xung quanh của hình chóp tứ giác đều ở mỗi hình 11a; 11b;

Xem lời giải

Bài 11 trang 77 sách bài tập toán 8 - Cánh diều

Kim tự tháp Kheops ở Ai Cập được xây dựng vào khoảng 2 500 năm trước Công nguyên.

Xem lời giải

Bài 12 trang 77 sách bài tập toán 8 - Cánh diều

Cho hình chóp tứ giác đều có thể tích bằng \(1,4{m^3}\) và chiều cao bằng 42 dm. Tính độ dài cạnh đáy của hình chóp tứ giác đều đó.

Xem lời giải

Bài 13 trang 77 sách bài tập toán 8 - Cánh diều

Cho hình chóp tứ giác đều có thể tích bằng \(0,675{m^3}\) và độ dài cạnh đáy bằng 1,5 m. Tính chiều cao của hình chóp tứ giác đều đó.

Xem lời giải

Bài 14 trang 77 sách bài tập toán 8 - Cánh diều

Cho hai hình chóp tứ giác đều \(S.ABCD\) và \(S.A'B'C'D'\) lần lượt có chiều cao \(SO\) và \(SO'\). Biết \(AB = 2a,A'B' = 3a,SO = 2b,SO' = 3b\) (Hình 12).

Xem lời giải