Bài 2. Ứng dụng của phương trình bậc nhất một ẩn - SBT Toán 8 CD

Bài 9 trang 47 sách bài tập toán 8 – Cánh diều

Tổng của hai số bằng 51. Tìm hai số đó, biết \(\frac{2}{5}\) số thứ nhất bằng \(\frac{1}{6}\) số thứ hai.

Xem lời giải

Bài 10 trang 47 sách bài tập toán 8 – Cánh diều

Tuổi bố hiện nay gấp 2,4 lần tuổi con. 5 năm trước đây, tuổi bố gấp \(\frac{{11}}{4}\) lần tuổi con. Tính tuổi bố, tuổi con hiện nay.

Xem lời giải

Bài 11 trang 47 sách bài tập toán 8 – Cánh diều

Tìm một số tự nhiên có 5 chữ số, biết nếu viết thêm 1 vào bên phải số đó thì được một số gấp 3 lần nếu viết thêm 1 vào bên trái số đó.

Xem lời giải

Bài 12 trang 47 sách bài tập toán 8 – Cánh diều

Hai xe đi từ \(A\) đến \(B\): tốc độ trung bình của xe thứ nhất là 40 km/h, tốc độ trung bình của xe thứ hai là 25 km/h. Để đi hết quãng đường \(AB\), xe thứ nhất cần ít thời gian hơn xe thứ hai là 1 giờ 30 phút. Tính chiều dài quãng đường \(AB\)

Xem lời giải

Bài 13 trang 47 sách bài tập toán 8 – Cánh diều

Anh An đi xe máy từ Hà Nội về Thái Bình với tốc độ trung bình là 45 km/h. Chị Phương đi xe máy từ Thái Bình lên Hà Nội với tốc độ trung bình là 30 km/h cũng trên tuyến đường mà anh An đã đi.

Xem lời giải

Bài 14 trang 47 sách bài tập toán 8 – Cánh diều

Một người đi xe máy từ \(A\) đến \(B\) với tốc độ trung bình là 40 km/h, đi được 15 phút người đó gặp một ô tô đi từ \(B\) đến \(A\) với tốc độ trung bình là 50 km/h

Xem lời giải

Bài 15 trang 48 sách bài tập toán 8 – Cánh diều

Trong hội thi STEM của một trường trung học cơ sở, ban tổ chức đưa ra quy tắc chấm thi cho bài thi gồm 30 câu hỏi như sau:

Xem lời giải

Bài 16 trang 48 sách bài tập toán 8 – Cánh diều

Để đánh bắt đủ lượng cá theo kế hoạch, một hợp tác xã dự định trung bình mỗi tuần đánh bắt được 20 tấn cá. Nhưng do đánh bắt được vượt mức 6 tấn cá/tuần nên chẳng những hợp tác xã đó đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn 1 tuần mà còn vượt mức đã dự định là 10 tấn cá.

Xem lời giải

Bài 17 trang 48 sách bài tập toán 8 – Cánh diều

Một tổ sản xuất của công ty may Đức Long được giao may một số áo sơ mi để xuất khẩu trong 20 ngày. Khi thực hiện, tổ sản xuất đó đã tăng năng suất 20% nên sau 18 ngày không những đã

Xem lời giải

Bài 18 trang 48 sách bài tập toán 8 – Cánh diều

Một tam giác có chiều cao bằng \(\frac{1}{4}\) độ dài cạnh đáy tương ứng. Nếu tăng chiều cao đó thêm 2 m và giảm độ dài cạnh đáy tương ứng 2 m thì diện tích tam giác tăng thêm 2,5 m2.

Xem lời giải

Bài 19 trang 48 sách bài tập toán 8 – Cánh diều

Một đàn ngỗng trời đang bay, chợt một con ngỗng khác bay ngang qua kêu: “Chào trăm bạn”. Con ngỗng đầu đàn đáp:

Xem lời giải