Bài 24. Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)

Lý thuyết vùng Bắc Trung Bộ (Phần 2. Kinh tế)

Lý thuyết vùng Bắc Trung Bộ (Phần 2. Kinh tế) Địa lí 9 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Xác định các vùng nông – lâm kết hợp

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 86 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Dựa vào hình 24.2, nhận xét sự gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp ở Bắc Trung Bộ.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 86 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Quan sát hình 24.3, xác định vị trí các cơ sở khai thác khoáng sản: thiếc, crôm, titan, đá vôi.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 87 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Quan sát hình 24.3, xác định vị trí các quốc lộ 7,8,9 và nêu tầm quan trọng của các tuyến đường này.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 88 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Hãy kể tên một số điểm du lịch nổi tiếng ở Bắc Trung Bộ.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 88 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Xác định trên hình 24.3 , những ngành công nghiệp chủ yếu của các thành phố này.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 88 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Bài 1 phần câu hỏi và bài tập trang 89 SGK Địa lí 9

Nêu những thành tựu và khó khăn trong phát triển kinh tế nông nghiệp, công nghiệp ở Bắc Trung Bộ.

Xem lời giải

Tại sao nói du lịch là thế mạnh kinh tế của Bắc Trung Bộ?

Tại sao nói du lịch là thế mạnh kinh tế của Bắc Trung Bộ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 89 SGK Địa lí 9

Sưu tầm tư liệu về khu di tích quê Bác Hồ tại Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.

Xem lời giải

Tình hình phát triển kinh tế Bắc Trung Bộ

Nhìn chung, Bắc Trung Bộ gặp nhiều khó khăn trong sản xuất nông nghiệp. Năng suất lúa cũng như bình quân lương thực có hạt (lúa, ngô) theo đầu người đang ở mức thấp so với cả nước.

Xem chi tiết

Các trung tâm kinh tế Bắc Trung Bộ

Thanh Hoá, Vinh, Huế là các trung tâm kinh tế quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ.

Xem chi tiết

Khó khăn trong sản xuất nông nghiệp của vùng

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 85 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Các chương, bài khác