Bài 3. Đại lượng tỉ lệ nghịch trang 16 SGK Toán 7 chân trời sáng tạo

Lý thuyết Đại lượng tỉ lệ nghịch

Định nghĩa tỉ lệ nghịch

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 1 trang 16, 17

a) Mẹ của Mai nhập về 20 kg đậu xanh để bán. Mai giúp mẹ chia đậu thành các gói nhỏ bằng nhau để dễ bán. Gọi s là số gói, m (kg) là khối lượng của mỗi gói. Em hãy tính tích s.m và tìm s khi: • m = 0,5 • m = 1 • m = 2 b) Một vòi nước chảy vào bể cạn có dung tích là 100 l. Gọi V là số lít nước chảy được từ vòi vào bể trong một giờ và gọi t là thời gian để vòi chảy đầy bể. Em hãy lập công thức tính t theo V và tìm t khi: • V = 50 • V = 100 • V = 20

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 2 trang 17, 18

Cho biết hai đại lượng y và x tỉ lệ nghịch với nhau:

Xem chi tiết

Bài 1 trang 20

Cho biết hai đại lượng a và b tỉ lệ nghịch với nhau và khi a = 3 thì b = -10 a) Tìm hệ số tỉ lệ b) Hãy biểu diễn a theo b c) Tính giá trị của a khi b = 2, b = 14

Xem chi tiết

Bài 2 trang 20

Cho hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau:

Xem chi tiết

Bài 3 trang 20

Có 20 công nhân với năng suất làm việc như nhau đóng xong một chiếc tàu trong 60 ngày. Hỏi nếu chỉ còn 12 công nhân thì họ đóng xong chiếc tàu đó trong bao nhiêu ngày?

Xem chi tiết

Bài 4 trang 20

Đội sản xuất Quyết Tiến dùng x máy gặt (có cùng năng suất) để gặt xong một cánh đồng hết y giờ. Hai đại lượng x và y có tỉ lệ nghịch với nhau hay không?

Xem chi tiết

Bài 5 trang 20

Cho biết a (m) là chu vi của bánh xe, b là số vòng quay được của bánh xe trên đoạn đường xe đi từ A đến B. Hỏi a và b có phải là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau không?

Xem chi tiết

Bài 6 trang 20

Dựa theo bảng giá trị tương ứng của hai đại lượng trong mỗi trường hợp sau, hãy cho biết hai đại lượng có tỉ lệ nghịch với nhau hay không

Xem chi tiết

Bài 7 trang 20

Một nông trường có 2 máy gặt (có cùng năng suất) đã gặt xong một cánh đồng hết 4 giờ. Hỏi nếu có 4 máy gặt như thế sẽ gặt xong cánh đồng đó hết bao nhiêu thời gian?

Xem chi tiết

Bài 8 trang 20

Lan muốn cắt một hình chữ nhật có diện tích

Xem chi tiết

Bài 9 trang 20

Một đoàn tàu lửa chuyển động đều trên quãng đường 200 km với vận tốc v (km/h) trong thời gian t (h). Hãy chứng tỏ v,t tỉ lệ nghịch với nhau và tính t theo v.

Xem chi tiết