BÀI 9: CÔNG DÂN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Lý thuyết Bài 9: Công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩ Việt Nam

Lý thuyết Công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam GDCD 6 Kết nối tri thức ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Khởi động trang 41 GDCD 6 Kết nối tri thức

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid – 19 (năm 2020, 2021), Chính phủ Việt Nam đã tổ chức nhiều chuyến bay đón công dân Việt Nam từ những vùng dịch nguy hiểm trên thế giới về nước an toàn.

Xem lời giải

Khám phá 1 trang 41 GDCD 6 Kết nối tri thức

Em hãy quan sát các cuốn hộ chiếu dưới đây và cho biết đó là hộ chiếu của quốc gia nào. Ý nghĩa của những cuốn hộ chiếu đó?

Xem chi tiết

Khám phá 2 trang 42 GDCD 6 Kết nối tri thức

Thông tin Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014 (trích) Điều 5. Quan hệ giữa Nhà nước và công dân (trích)

Xem lời giải

Luyện tập trang 43,44 GDCD 6 Kết nối tri thức

Quan sát các mẫu giấy tờ dưới đây và cho biết: Quốc tịch của một người được ghi nhận ở giấy tờ nào?

Xem lời giải

Vận dụng trang 44 GDCD 6 Kết nối tri thức

Em hãy vẽ một bức tranh hoặc sưu tầm tranh ảnh có nội dung thể hiện thông điệp tự hào là công dân Việt Nam.

Xem lời giải