Bài tập cuối chương II - Sóng cơ và sóng âm

Bài II.1, II.2, II.3 trang 30 SBT Vật Lí 12

Giải bài II.1, II.2, II.3 trang 30 sách bài tập vật lí 12. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm

Xem lời giải

Bài II.4, II.5 trang 30 SBT Vật Lí 12

Giải bài II.4, II.5 trang 30 sách bài tập vật lí 12. Một sóng ngang truyền theo chiều dương của trục Ox, có phương trình là

Xem lời giải

Bài II.6, II.7 trang 30 SBT Vật Lí 12

Giải bài II.6, II.7 trang 30 sách bài tập vật lí 12. Trên một dây đàn hồi dài 1,8 m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với 6 bụng sóng. Biết sóng truyền trên dây có tần số 100 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là

Xem lời giải

Bài II.8, II.9 trang 31 SBT Vật Lí 12

Giải bài II.8, II.9 trang 31 sách bài tập vật lí 12. Trong hiện tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn dao động theo phương vuông góc với mặt nước, cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số

Xem lời giải

Bài II.10, II.11 trang 31 SBT Vật Lí 12

Giải bài II.10, II.11 trang 31 sách bài tập vật lí 12. Trên một sợi dây đàn hồi dài 100cm với hai đầu A và B cố định đang có sóng dừng, tần số sóng là 50Hz

Xem lời giải

Bài II.12, II.13 trang 32 SBT Vật Lí 12

Giải bài II.12, II.13 trang 32 sách bài tập vật lí 12. Trên một sợi dây căng ngang với hai đầu cố định đang có sóng dừng. Không kể các điểm nút hoặc bụng, người ta còn thấy có những điểm cách đều nhau và dao động với cùng biên độ.

Xem lời giải

Bài II.14 trang 32 SBT Vật Lí 12

Giải bài II.14 trang 32 sách bài tập vật lí 12. Một sợi dây dài 100 cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hòa với tần số 40 Hz

Xem lời giải

Bài II.15 trang 32 SBT Vật Lí 12

Giải bài II.15 trang 32 sách bài tập vật lí 12. Ở một chất lỏng có hai nguồn A, B cách nhau 18 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là

Xem lời giải

Bài II.16* trang 32 SBT Vật Lí 12

Giải bài II.16* trang 32 sách bài tập vật lí 12. Hai sóng mặt nước phát ra từ hai nguồn S1,S2 dao động cùng pha (Hình II.2)

Xem lời giải

Bài II.17 trang 32 SBT Vật Lí 12

Giải bài II.17 trang 32 sách bài tập vật lí 12. Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 20 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình

Xem lời giải