Buổi đầu dựng nước và giữ nước

Lý thuyết nước Văn Lang

Lý thuyết nước Văn Lang 4 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Em hãy xác định trên lược đồ hình 1 những khu vực mà người Lạc Việt đã từng sinh sống

Những khu vực mà người Lạc Việt đã từng sinh sống

Xem lời giải

Xã hội Văn Lang có những tấng lớp nào? Em thử vẽ sơ đồ thể hiện các tầng lớp đó

Đứng đầu nhà nước có vua, gọi là Hùng Vương

Xem lời giải

Bài 1 trang 14 SGK Lịch sử 4

Nước Văn Lang ra đời vào thời gian nào và ở khu vực nào trên đất nước ta ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 14 SGK Lịch sử 4

Dựa vào bài học, em hãy mô tả một số nét về cuộc sống của người Lạc Việt (bằng lời, bằng đoạn văn ngắn hoặc bằng hình vẽ).

Xem lời giải

Bài 3 trang 14 SGK Lịch sử 4

Em biết những tục lệ nào của người Lạc Việt còn tồn tại đến ngày nay ?

Xem lời giải

Xác định vùng Cổ Loa trên lược đồ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (hình, bài 1)

Vùng Cổ Loa trên lược đồ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (hình 1, bài 1) là:

Xem lời giải

Lý thuyết nước Âu Lạc

Lý thuyết nước Âu Lạc Lịch sử 4 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Bài 1 trang 17 SGK Lịch sử 4

Nước Âu Lạc ra đời trong hoàn cảnh nào ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 17 SGK Lịch sử 4

Thành tựu đặc sắc về quốc phòng của người dân Âu Lạc là gì ?

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất