Luật Doanh Nghiệp

Tinh giản đầu mối cơ quan xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Đây là nội dung được đề cập tại Quyết định 1068/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030. Theo đó, các bộ, ngành, cơ quan liên quan phải tập trung đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ với …

Đọc tiếp »

Sửa đổi, bãi bỏ nhiều điều kiện sản xuất, nhập khẩu ô tô

Dự kiến, nhiều điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô được quy định tại Nghị định 116 năm 2017 sẽ được bãi bỏ, sửa đổi trong thời gian tới. Bộ Công Thương đề xuất chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm nhiều quy định về sản xuất, …

Đọc tiếp »

Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030

Đến năm 2030, Việt Nam thuộc nhóm các nước dẫn đầu ASEAN về trình độ sáng tạo, bảo hộ và khai thác quyền sở hữu trí tuệ. Ảnh minh họa Đây là một trong những mục tiêu tại Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính …

Đọc tiếp »

Hướng dẫn chế độ kế toán quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán quản lý dự án đầu tư áp dụng đối với các dự án sử dụng vốn Ngân sách nhà nước. Ảnh minh họaDự thảo Thông tư này quy định chứng từ kế toán, tài khoản kế …

Đọc tiếp »

Luật Quản lý thuế: Người được xóa nợ thuế nếu kinh doanh lại phải hoàn trả thuế đã được xóa

Đó là một trong những quy định mới về xóa nợ thuế quy định tại Luật Quản lý thuế (QLT) số 38/2019/QH14 vừa được Quốc hội thông qua ngày 13/6/2019.  Ngoài ra, Luật này cũng quy định trình tự thủ tục, hồ sơ, thẩm quyền xóa nợ thuế. Tổng cục …

Đọc tiếp »

Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam – Những chỉ số đáng chú ý

Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam lần đầu tiên được công bố, đã cho thấy bức tranh toàn cảnh, chính thống về khu vực doanh nghiệp (DN). Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao nội dung Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam 2019 và yêu cầu tiếp tục …

Đọc tiếp »

Bộ Công Thương bãi bỏ một loạt điều kiện đầu tư, kinh doanh

Bộ Công Thương vừa công bố danh mục các điều kiện đầu tư kinh doanh được cắt giảm, đơn giản hóa giai đoạn 2017-2018. Việc công bố này nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, đồng thời nhằm mục đích tuyên bố …

Đọc tiếp »

Sửa quy định về quản lý phí nhượng quyền khai thác sân bay

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 27/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 247/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay. Ảnh minh họa Thông tư 27 sửa đổi, bổ sung nội dung “Quản …

Đọc tiếp »

Bộ phận biên tập: 0918618839 - 0935757799- 0907345678 Email: info@saigontiepthi.vn