Chủ đề 3. Xây dựng tình bạn, tình thầy trò SBT Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 - Chân trời sáng tạo

Nhiệm vụ 1 trang 20 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Đánh dấu X vào ô phù hợp với cách làm quen bạn mới của em.

Xem lời giải

Nhiệm vụ 2 trang 20 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Đánh dấu X vào ô trước những thời điểm phù hợp để gặp thầy cô trao đổi về điều em cần. Đánh dấu X vào ô trước những nội dung em muốn chia sẻ với thầy cô.

Xem lời giải

Nhiệm vụ 3 trang 21 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Điền số thứ tự các bước tự giải quyết vấn đề vào hình tròn tương ứng ở mỗi ô sau đây. Viết một vấn đề mà em muốn hoặc đã giải quyết theo các bước trên.

Xem lời giải

Nhiệm vụ 4 trang 22 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Em sẽ nói và làm như thế nào để vun đắp và giữ gìn tình cảm với bạn bè, thầy cô trong những tình huống sau.

Xem lời giải

Nhiệm vụ 5 trang 22 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Đánh dấu X vào ô trước biểu hiện kĩ năng lắng nghe của em. Đánh dấu X vào ô trước kĩ năng phản hồi mà em đã thực hiện. Đánh dấu X vào ô trước kĩ năng đặt câu hỏi gợi mở mà em đã thực hiện.

Xem lời giải

Nhiệm vụ 6 trang 23 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Tô màu vào ô trước những vấn đề em gặp phải trong mối quan hệ bạn bè. Viết hướng khắc phục của em cho những vấn đề đó.

Xem lời giải

Nhiệm vụ 7 trang 24 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Dựa theo ví dụ về cách viết giải quyết ở tình huống 1 hãy viết vấn đề và cách giải quyết của em ở tình huống 2 và 3 vào bảng dưới đây. Viết những vấn đề có thể xảy ra trong bức tranh sau. Đề xuất cách giải quyết chung cho những vấn đề trên của em.

Xem lời giải

Nhiệm vụ 8 trang 25 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Chỉ rõ ý nghĩa hậu quả của mỗi cách ứng xử dưới đây khi thầy cô gọi em trả lời câu hỏi liên quan đến bài học mà em không biết trả lời. Đánh dấu X vào ô dưới cách ứng xử mà em lựa chọn. Nêu cách ứng xử của em với thầy cô trong các tình huống dưới đây và cho biết lí do em lựa chọn cách ứng xử đó.

Xem lời giải

Nhiệm vụ 9 trang 26 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Viết ba danh ngôn về tình bạn tình thầy trò mà em thích.

Xem lời giải

Nhiệm vụ 10 trang 26 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Viết lại một số câu nói thú vị của các bạn trong lớp hoặc thầy cô dạy lớp em và ghi kèm tên người nói.

Xem lời giải

Nhiệm vụ 11 trang 26 SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Đánh giá về những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện chủ đề. Đánh dấu X vào mức độ phù hợp với em. Nhận xét của nhóm bạn. Nhận xét khác. Viết những kĩ năng em cần tiếp tục rèn luyện.

Xem lời giải