Chủ đề 4. Ứng dụng Tin học

Bài 6. Làm quen với phần mềm bảng tính

Quan sát giao diện làm việc của một phần mềm bảng tính mà em biết. Nêu tên các vùng chính và chức năng của chúng.

Xem lời giải

Bài 7. Tính toán tự động trên bảng tính

Bảng tính điện tử nhận biết được các kiểu dữ liệu nào?

Xem lời giải

Bài 8. Công cụ hỗ trợ tính toán

Theo em, nhập hàm vào bảng tính có giống như nhập dữ liệu thông thường không?

Xem lời giải

Bài 9. Trình bày bảng tính

Quan sát một phần bảng tính của dự án Trường học xanh trong Hình 9.1, em có nhận xét gì? Có cần chỉnh sửa, định dạng hay trình bày dữ liệu cho đẹp hơn không?

Xem lời giải

Bài 10. Hoàn thiện bảng tính

Quan sát lệnh in một trang tính và so sánh với lệnh in văn bản mà em đã học ở lớp 6, có điểm gì giống nhau giữa hai lệnh in này?

Xem lời giải

Bài 11. Tạo bài trình chiếu

Em đã biết gì về phần mềm trình chiếu?

Xem lời giải

Bài 12. Định dạng đối tượng trên trang chiếu

Theo em có nên sử dụng ảnh minh họa cho bài trình chiếu không? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 13. Thực hành tổng hợp: Hoàn thiện bài trình chiếu

Em hãy quan sát hai trang chiếu có cùng nội dung. Một trang không có hiệu ứng động, một trang có thêm hiệu ứng động cho các đối tượng.

Xem lời giải