Chủ đề: Thực vật và động vật - Vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 Chân trời sáng tạo

Bài 14. thực vật sống ở đâu?

Viết vào chỗ (…) tên các loại cây được trồng hai bên đường dẫn vào nhà bạn nam. Nối hình ở cột A với hình phù hợp ở cột B. Quan sát các loài cây xung quanh em và viết tên cây vào chỗ (…) ở cột phù hợp. Nối các điểm theo thứ tự và tô màu để được bức hình hoàn chỉnh. Viết vào chỗ (…) tên cây và môi trường sống của cây đó.

Xem lời giải

Bài 15. Động vật sống ở đâu?

Nối hình con vật với nơi sống của chúng. Quan sát hình và điền từ thích hợp vào chỗ (...). Viết tên các con vật có trong hình vào nhóm thích hợp. Tìm và khoanh vào những điểm vẽ không đúng trong mỗi hình sau.

Xem lời giải

Bài 16. Bảo vệ môi trường sống của động vật và thực vật

Vẽ mặt cười vào ô trống dưới hình chỉ việc em đồng tình, vẽ mặt khóc vào ô trống dưới hình chỉ việc làm em không đồng tình. Nối hình ở cột A với hình phù hợp ở cột B. Viết nội dung 3 việc mà em sẽ làm để góp phần bảo vệ môi trường sống của động vật và thực vật. Viết vào chỗ (...) lời khuyên của em đối với bạn Nam trong tình huống sau. Bạn Nam vừa uống xong hộp sữa. Bạn không biết bỏ hộp sữa vào thùng rác nào. Em hãy giúp bạn bằng cách đánh dấu tích vào ô trống cạnh hình phù hợp với n

Xem lời giải

Bài 17 Thực hành tìm hiểu môi trường sống của thực vật và động vật

Quan sát môi trường sống của động vật và thực vật trong hình sau và hoàn thành phiếu học tập trang 52 Thực hành làm “Bộ sưu tập hình ảnh về các loài thực vật và động”. Giới thiệu và chia sẻ với các bạn.

Xem lời giải

Bài 18. Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật

Quan sát hình và nối (theo mẫu). Viết tên các loài thực vật, động vật phù hợp vào chỗ (…) để hoàn thành sơ đồ sau. Tìm và tô màu đường đi để giúp bạn An đến được Thảo Cầm Viên bằng cách đi theo các con vật sống dưới nước. Điền số từ 1 đến 4 vào chỗ trống ở hình chỉ thứ tự của một câu chuyện. Đặt tên cho câu chuyện và viết vào chỗ (…) điều em học được từ câu chuyện này.

Xem lời giải