Chủ đề: Trường học - Vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 Chân trời sáng tạo

Bài 6: Một số sự kiện ở trường em

Nối hình với ô chữ phù hợp. Nhớ lại một sự kiện đã được tổ chức ở trường em và hoàn thành sơ đồ sau. Tô màu vào các ô có hoạt động mà em thích nhất. Đặt tên cho bức hình sau. Viết ra những hoạt động mà em muốn tham gia trong sự kiện đó. Đánh dấu tích vào ô trống chỉ hành vi nên làm, dấu x vào ô trống chỉ hành vi không nên làm trong hình sau.

Xem lời giải

Bài 7: Ngày Nhà giáo Việt Nam

Viết nội dung lời chúc em muốn gửi đến thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11. Quan sát các mảnh ghép và điền số phù hợp vào □ trong mỗi khung hình để tạo thành bức hình hoàn chỉnh. Đánh dấu tích vào ô trống ở hình chỉ các hoạt động mà trường em đã tổ chức để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Đánh dấu tích vào ô trống ở hình chỉ những việc em sẽ làm để thể hiện lòng biết ơn với thầy giáo, cô giáo. Viết từ phù hợp vào chỗ (…) để được đoạn thơ hoàn chỉnh.

Xem lời giải

Bài 8: An toàn và giữ vệ sinh khi tham gia các hoạt động ở trường

Nối hình với ô chữ phù hợp. Viết vào chỗ (…) nội dung cách ứng xử của em trong tình huống sau. Nối hình chỉ hành vi đúng với hình mặt cười, hình chỉ hành vi sai với hình mặt mếu. Đánh dấu tích vào ô trống dưới hình vẽ những dụng cụ cần thiết để làm vệ sinh lớp học, trường học.

Xem lời giải

Bài 9: Ôn tập chủ đề Trường học

Viết câu trả lời phù hợp vào chỗ (…). Vẽ mặt cười vào hình tròn ở hình chỉ việc làm em đồng tình, vẽ mặt mếu vào hình tròn ở hình chỉ việc làm em không đồng tình. Nối hình với ô chữ phù hợp. Đánh dấu tích vào ô trống trước câu trả lời để chỉ cách ứng xử của em trong tình huống sau.

Xem lời giải