Chương 3. Các hình khối trong thực tiễn

Lý thuyết Diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật , hình lập phương

Công thức tính diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật , hình lập phương:

Xem chi tiết

Lý thuyết Diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác

1. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng

Xem chi tiết

Lý thuyết Hình lăng trụ đứng tam giác - Hình lăng trụ đứng tứ giác

a) Hình lăng trụ đứng tam giác:

Xem chi tiết

Lý thuyết Hình hộp chữ nhật - Hình lập phương

I. Hình hộp chữ nhật

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 1 trang 47, 48

Hình nào dưới đây có sáu mặt đều là hình chữ nhật?...Quan sát hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH (Hình 4) và thực hiện các yêu càu sau: - Nêu các góc ở đỉnh F. - Nêu các đường chéo được vẽ trong hình.

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 48, 49

Vật nào sau đây có tất cả các mặt đều có dạng hình vuông?..Quan sát hình lập phương ABCD. A’B’C’D’ óc AB = 5 cm (Hình 8)

Xem lời giải

Bài 1 trang 49

Quan sát hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH (Hình 10). a) Nêu các cạnh và đường chéo.

Xem lời giải

Bài 2 trang 49

Quan sát hình lập phương EFGH.MNPQ (Hình 11).....

Xem lời giải

Bài 3 trang 50

Trong các hình dưới đây, hình nào là hình hộp chữ nhật, hình nào là hình lập phương?

Xem lời giải

Bài 4 trang 50

Trong hai tấm bìa ở các Hình 13b và Hình 13c, tấm hình nào có thể gấp được hình hộp chữ nhật ở Hình 13a?

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 51, 52

Một khối bê tông, được đặt trên mặt đất có kích thước như hình 3 a) Người ta muốn sơn tất cả các mặt của khối bê tông, trừ mặt tiếp giáp với mặt đất. Hỏi chi phí để sơn là bao nhiêu? Biết rằng để sơn mỗi mét vuông tốn 25 nghìn đồng. b) Tính thể tích của khối bê tông.

Xem lời giải

Bài 1 trang 53

Hùng làm một con xúc xắc hình lập phương có kích thước như Hình 5a từ tấm bìa có hình dạng như Hình 5b. Em hãy tính diện tích tấm bìa và thể tích con xúc xắc.

Xem lời giải

Bài 2 trang 53

Hãy vẽ và gấp tấm bìa như Hình 6a thành một hình hộp chữ nhật như Hình 6b. Tính tổng diện tích các mặt và thể tích của hình hộp.

Xem lời giải

Bài 3 trang 53

Một chiếc bánh kem dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài 30 cm, chiều rộng 20 cm và chiều cao 15 cm. Người ta cắt đi một miếng bánh có dạng hình lập phương cạnh 5 cm. Tính thể tích phần còn lại của chiếc bánh kem.

Xem lời giải

Câu hỏi mở đầu trang 55

Quan sát lăng kính, hộp đèn và hộp quà ở hình bên dưới. Cho biết các mặt bên của chúng là hình gì?

Xem lời giải

Câu hỏi mục 1 trang 55, 56

Hình nào sau đây có: a) các mặt bên là hình chữ nhật và hai đáy là hình tam giác? b) các mặt bên là hình chữ nhật và hai đáy là hình tứ giác?

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 56

Tạo lập hình lăng trụ đứng tam giác có kích thước ba cạnh đáy là 2 cm, 3 cm, 4 cm và chiều cao 3,5 cm theo hướng dẫn sau:

Xem lời giải

Bài 1 trang 57

Quan sát hai hình lăng trụ đứng trong hình 6. Tìm độ dài các cạnh: a) AA’ , CC’, A’B’, A’C’ (Hình 6a) b) QH, PQ,NF,PQ (Hình 6b)

Xem lời giải

Bài 2 trang 57

Quan sát hai hình lăng trụ đứng trong Hình 7. a) Chỉ ra mặt đáy và mặt bên của mỗi hình lăng trụ b) Ở hình 7a, cạnh BE bằng các cạnh nào? Ở hình 7b, cạnh MQ bằng các cạnh nào?

Xem lời giải

Bài 3 trang 57

Tấm bìa ở Hình 8 có thể tạo lập thành một hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông. Hãy cho biết độ dài hai cạnh góc vuông của đáy và chiều cao của lăng trụ.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất