Chương VI. Một số yếu tố thống kê và xác suất - SBT Toán 8 CD

Bài 25 trang 30 sách bài tập toán 8 – Cánh diều

Bảng 3 thống kê số lượng học sinh tham gia phong trào thể dục thể thao của từng lớp ở khối lớp 8 của một trường trung học cơ sở. Biết sĩ số của mỗi lớp đều là 40 học sinh. Số liệu nào trong Bảng 3 là không hợp lí?

Xem lời giải

Bài 20 trang 29 sách bài tập toán 8 – Cánh diều

Tính xác suất thực nghiệm của biến cố “Mặt xuất hiện của đồng xu là mặt S” trong mỗi trường hợp sau:

Xem lời giải

Bài 14 trang 24 sách bài tập toán 8 – Cánh diều

Một hộp có 50 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1, 3, 5,…97, 99; hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp. Tính xác suất của mỗi biến cố sau:

Xem lời giải

Bài 10 trang 19 sách bài tập toán 8 – Cánh diều

Biểu đồ cột kép ở Hình 29 cho biết tuổi thọ trung bình của nam và nữ người Việt Nam ở các năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Xem lời giải

Bài 6 trang 13 sách bài tập toán 8 – Cánh diều

Trong 6 năm liên tiếp từ năm 2015 đến năm 2020, EU là thị trường xuất khẩu hàng đầu của cá tra Việt Nam.

Xem lời giải

Bài 1 trang 5 sách bài tập toán 8 – Cánh diều

Sau khi tìm hiểu về những tỉnh/thành phố đông dân của Việt Nam năm 2020 trong sách Niên giám Thống kê 2021, NXB Thống kê, bạn Ngọc thu được những dữ liệu thống kê

Xem lời giải

Bài 26 trang 30 sách bài tập toán 8 – Cánh diều

Trong hộp có 11 viên bi gồm 2 viên bi màu xanh, 4 viên bi màu đỏ, 5 viên bi màu vàng; các viên bi có hình dạng và kích thước giống hệt nhau. Chọn ngẫu nhiên một viên bi. Xác suất của biến cố “Viên bi được chọn có màu vàng” bằng

Xem lời giải

Bài 21 trang 29 sách bài tập toán 8 – Cánh diều

Khi gieo ngẫu nhiên một xúc xắc 24 lần liên tiếp, bạn An kiểm đếm được mặt 1 chấm xuất hiện 7 lần, mặt 2 chấm xuất hiện 5 lần. Tính xác suất thực nghiệm của biến cố:

Xem lời giải

Bài 15 trang 25 sách bài tập toán 8 – Cánh diều

Viết ngẫu nhiên một số tự nhiên có hai chữ số lớn hơn 60 và nhỏ hơn 80. Tính xác suất của mỗi biến cố sau:

Xem lời giải

Bài 11 trang 20 sách bài tập toán 8 – Cánh diều

Biểu đồ đoạn thẳng ở Hình 30 biểu diễn tổng đóng góp GDP (tỉ đô la Mỹ) ở các lĩnh vực kinh tế (Dịch vụ, Nông nghiệp, Công nghiệp và Xây dựng) của Việt Nam từ năm 2014 đến năm 2019.

Xem lời giải

Bài 7 trang 14 sách bài tập toán 8 – Cánh diều

Trường Trung học cơ sở Bình Minh tổ chức giải thi đấu cờ vua thường niên cho bốn lớp học sinh khối 8.

Xem lời giải

Bài 2 trang 5 sách bài tập toán 8 – Cánh diều

Bảng 1 thống kê số lượng xe máy bán được (loại có giá chưa đến 50 triệu đồng/xe) và doanh thu mỗi ngày trong 4 ngày cuối tuần của một cửa hàng điện máy.

Xem lời giải

Bài 27 trang 30 sách bài tập toán 8 – Cánh diều

Nếu tung một đồng xu 25 lần liên tiếp, có 12 lần xuất hiện mặt S thì xác suất thực nghiệm của biến cố “Mặt xuất hiện của đồng xu là mặt N” bằng bao nhiêu?

Xem lời giải

Bài 22 trang 29 sách bài tập toán 8 – Cánh diều

Xét đối tượng \(A\) từ một nhóm gồm \(k\) đối tượng trong trò chơi chọn ngẫu nhiên một đối tượng từ một nhóm đối tượng.

Xem lời giải

Bài 16 trang 25 sách bài tập toán 8 – Cánh diều

Viết ngẫu nhiên một số tự nhiên có ba chữ số lớn hơn hoặc bằng 900. a) Tính số phần tử của tập hợp \(E\) gồm các kết quả có thể xảy ra đối với số tự nhiên được viết ra.

Xem lời giải

Bài 12 trang 20 sách bài tập toán 8 – Cánh diều

Một trường đại học có 1 200 sinh viên. Biểu đồ hình quạt tròn ở Hình 31 thống kê tỉ lệ phần trăm các loại phương tiện được sử dụng để đến trường của sinh viên.

Xem lời giải

Bài 8 trang 14 sách bài tập toán 8 – Cánh diều

Biểu đồ đoạn thẳng ở Hình 22 biểu diễn số lượng học sinh đạt kết quả học tập Học kì I mức Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt của mỗi lớp 8A, 8B.

Xem lời giải

Bài 3 trang 5 sách bài tập toán 8 – Cánh diều

Tổ 1, Tổ 2, Tổ 3, Tổ 4 của lớp 8A đều có tổng số học sinh tham gia câu lạc bộ đàn piano ở Học kì I và Học kì II không ít hơn 8 học sinh.

Xem lời giải

Bài 28 trang 30 sách bài tập toán 8 – Cánh diều

Sau khi tìm hiểu các tài liệu về các động vật quý hiếm ở tỉnh Thừa Thiên Huế có tên trong Sách đỏ Việt Nam 1996 và Nghị quyết 48-2002/NQ-CP, bạn Toàn lựa chọn danh mục 11 động vật với mức độ quý hiếm như sau: Báo gấm (E), Chồn dơi (R), Cóc gai mắt (T), Cu li lớn (V), Dơi chó

Xem lời giải

Bài 23 trang 29 sách bài tập toán 8 – Cánh diều

Một hộp có 20 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số tự nhiên lẻ nhỏ hơn 40, hai thẻ khác nhau được ghi hai số khác nhau. Lấy ngẫu nhiên một chiếc thẻ từ trong hộp, ghi lại số của thẻ được lấy ra và bỏ lại thẻ đó vào hộp.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất