ĐỊA LÍ KINH TẾ

Các nhân tố kinh tế xã hội sgk địa lí 9

Nước ta có số dân đông, sức mua đang tăng lên, thị hiếu cũng có nhiều thay đổi, vì thế thị trường trong nước ngày càng được chú trọng trong phát triển công nghiệp.

Xem chi tiết

Các nhân tố tự nhiên sgk địa lí 9

Tài nguyên thiên nhiên của nước ta đa dạng, tạo cơ sở nguyên liệu, nhiên liệu và năng lượng để phát triển cơ cấu công nghiệp đa ngành.

Xem chi tiết

Lý thuyết sự phát triển kinh tế Việt Nam

Lý thuyết sự phát triển kinh tế Việt Nam Địa lí 9 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Dựa vào hình 6.1, hãy phân tích xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. Xu hướng này thể hiện rõ ở những khu vực nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 20 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Dựa vào hình 6.2, hãy xác định các vùng kinh tế của nước ta, phạm vi lãnh thổ của các vùng kinh tế trọng điểm. Kể tên các vùng kinh tế giáp biển, vùng kinh tế không giáp biển.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 22 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Bài 1 trang 23 sgk địa lí 9

Dựa trên hình 6.2, hãy xác định các vùng kinh tế trọng điểm.

Xem lời giải

Bài 2 trang 23 SGK Địa lí 9

Vẽ biểu đồ hình tròn dựa vào số liệu dưới đây

Xem lời giải

Bài 3 trang 23 sgk địa lí 9

Hãy nêu một số thành tựu và thách thức trong phát triển kinh tế của nước ta.

Xem lời giải

Lý thuyết các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp

Lý thuyết các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp Địa lí 9 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 8, hãy trình bày đặc điểm khí hậu của nước ta.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 24 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Hãy kể tên một số loại rau, quả đặc trưng theo mùa hoặc tiêu biểu theo địa phương.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 25 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Tại sao thủy lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp nước ta?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 25 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Kể tên một số cơ sở vật chất – kĩ thuật trong nông nghiệp để minh họa rõ hơn sơ đồ trên.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 26 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Bài 1 trang 27 sgk địa lí 9

Phân tích những thuận lợi của tài nguyên thiên nhiên để phát triển nông nghiệp ở nước ta.

Xem lời giải

Bài 2 trang 27 sgk địa lí 9

Phát triển và phân bố công nghiệp chế biến có ảnh hưởng như thế nào đến phát triển và phân bố nông nghiệp?

Xem lời giải

Bài 3 trang 27 sgk địa lí 9

Cho những ví dụ cụ thể để thấy rõ vai trò của thị trường đối với tình hình sản xuất một số nông sản ở địa phương em.

Xem lời giải

Lý thuyết sự phát triển và phân bố nông nghiệp

Lý thuyết sự phát triển và phân bố nông nghiệp Địa lí 9 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục I trang 28 SGK Địa lí 9

Dựa vào bảng 8.1, hãy nhận xét sự thay đổi tỉ trọng cây lương thực và cây công nghiệp trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt. Sự thay đổi này nói lên điều gì?

Xem lời giải

Dựa vào bảng 8.2 (trang 29 sgk Địa lí 9), hãy trình bày các thành tựu chủ yếu trong sản xuất lúa thời kì 1980 – 2002.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 29 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Dựa vào bảng 8.3, hãy nêu sự phân bố

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 31 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất