Đọc hiểu và thực hành Tiếng Việt - Bài 8

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài tập 1 trang 20 sách bài tập Ngữ văn 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc lại văn bản Nhà thơ của quê hương làng cảnh Việt Nam (từ Không còn những ước lệ văn hoa sang trọng đến một câu thơ hiếm có) trong SGK (tr. 62 – 63) và trả lời các câu hỏi

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 20 sách bài tập Ngữ văn 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc lại văn bản Nhà thơ của quê hương làng cảnh Việt Nam (từ Trong ba bài thơ đến cho nhẹ nhõm trong sáng?) trong SGK (tr. 63) và trả lời các câu hỏi

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 21 sách bài tập Ngữ văn 8- Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc lại văn bản Nhà thơ của quê hương làng cảnh Việt Nam (từ Bài “Thu vịnh” có thần hơn hết đến sự “đắc đạo” trong nghệ thuật ngôn ngữ) trong SGK (tr. 63 – 64) và chọn phương án trả lời đúng cho các câu hỏi

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 22 sách bài tập Ngữ văn 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc lại đoạn (3) văn bản Đọc văn – cuộc chơi tìm ý nghĩa trong SGK (tr. 67 - 68) và trả lời các câu hỏi

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 22 sách bài tập Ngữ văn 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc lại văn bản Nắng mới – sự thành thực của một tâm hồn giàu mơ mộng trong SGK (tr. 83 – 85) và trả lời các câu hỏi

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 23 sách bài tập Ngữ văn 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 24 sách bài tập Ngữ văn 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc đoạn trích sau của Văn Giá và trả lời các câu hỏi

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 26 sách bài tập Ngữ văn 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Các chương, bài khác