Giải vở bài tập toán lớp 3 - VBT Toán 3 - Kết nối tri thức Vở bài tập Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài 16: Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng (tiết 1) trang 44 vở bài tập Toán 3 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Trung điểm của đoạn thẳng CD là điểm ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đ, S ?

Trong hình trên:

a) B là trung điểm của đoạn thẳng AC.  .......

b) D là trung điểm của đoạn thẳng CE.  ......

c) C là điểm ở giữa hai điểm B và D.     .......

d) D là điểm ở giữa hai điểm C và E.     .......

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ rồi điền Đ, S thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Trong hình trên:

a) B là trung điểm của đoạn thẳng AC.  Đ

b) D là trung điểm của đoạn thẳng CE.  S (Vì BC > DE)

c) C là điểm ở giữa hai điểm B và D.     S (Vì 3 điểm B, C, D không thẳng hàng)

d) D là điểm ở giữa hai điểm C và E.     Đ

Câu 2

Quan sát hình vẽ rồi viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

a) Các nhóm ba điểm thẳng hàng là: ..................................................

b) M là điểm ở giữa hai điểm ...... và ......

c) M là trung điểm của đoạn thẳng ..........

d) .......... là điểm ở giữa hai điểm C và D.

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

a) Các nhóm ba điểm thẳng hàng là: A, M, B C, N, D

b) M là điểm ở giữa hai điểm AB

c) M là trung điểm của đoạn thẳng AB

d) N là điểm ở giữa hai điểm C và D.

Câu 3

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.                             

a) Trung điểm của đoạn thẳng CD là điểm ............

b) Trung điểm của đoạn thẳng MQ là điểm ...........

Phương pháp giải:

Trung điểm của đoạn thẳng là điểm ở giữa và chia đoạn thẳng ban đầu thành 2 đoạn thẳng có độ dài bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

a) Trung điểm của đoạn thẳng CD là điểm Q.

b) Trung điểm của đoạn thẳng MQ là điểm P.

Câu 4

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Cho biết vị trí nhà và khoảng cách giữa các nhà của các bạn Nghêu, Sò, Ốc, Hến như hình vẽ.

a) Nhà các bạn ........ và ........... ở giữa nhà Nghêu và nhà Hến.

b) Nhà bạn ........ ở chính giữa quãng đường từ nhà Nghêu đến nhà Hến.

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ rồi viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Lời giải chi tiết:

a) Nhà các bạn Ốc ở giữa nhà Nghêu và nhà Hến.

b) Nhà bạn ở chính giữa quãng đường từ nhà Nghêu đến nhà Hến.


Bình chọn:
3.8 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Kết nối tri thức - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.