Giải vở bài tập toán lớp 3 - VBT Toán 3 - Kết nối tri thức Vở bài tập Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài 28: Bài toán giải bằng hai bước tính (tiết 1) trang 71 vở bài tập Toán 3 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Trong chuồng có 3 con thỏ. Số con thỏ ở ngoài sân gấp 4 lần số con thỏ ở trong chuồng....

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trong chuồng có 3 con thỏ. Số con thỏ ở ngoài sân gấp 4 lần số con thỏ ở trong chuồng. Hỏi:

a) Số thỏ ở trong chuồng và ở ngoài sân có tất cả bao nhiêu con?

b) Số thỏ ở ngoài sân nhiều hơn số thỏ ở trong chuồng bao nhiêu con?

Phương pháp giải:

a) - Số thỏ ở ngoài sân = Số thỏ ở trong chuồng x 4

    - Tìm tổng số thỏ trong chuồng và ngoài sân

b) - Tìm hiệu số thỏ ở ngoài sân và số thỏ ở trong chuồng.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Bài giải

a) Số con thỏ ở ngoài sân là 

         3 x 4 = 12 (con)

Số con thỏ ở trong chuồng và ngoài sân có tất cả là

         3 + 12 = 15 (con)

b) Số con thỏ ở ngoài sân nhiều hơn số thỏ ở trong chuồng là

        12 - 3 = 9 (con)

                Đáp số:a) 15 con

                           b) 9 con

 

 

Câu 2

Đường gấp khúc ABC có đoạn thẳng AB dài 15 cm, đoạn thẳng BC ngắn hơn đoạn thẳng AB là 5 cm. Tính độ dài đường gấp khúc ABC. 

Phương pháp giải:

- Tính độ dài đoạn thẳng BC = Độ dài đoạn thẳng BC - 5 cm

- Độ dài đường gấp khúc ABC bằng tổng độ dài đoạn thẳng AB và BC.

Lời giải chi tiết:

Độ dài đoạn thẳng BC là

15 - 5 = 10 (cm)

Độ dài đường gấp khúc ABC là

15 + 10 = 25 (cm)

Đáp số: 25 cm

Câu 3

Lớp học có 15 bạn nam. Số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam là 2 bạn. Hỏi lớp học đó có tất cả bao nhiêu bạn?

Phương pháp giải:

- Số bạn nữ = Số bạn nam + 2 

- Số học sinh của lớp đó = Số bạn nam + số bạn nữ

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Bài giải

Số bạn nữ của lớp đó là

15 + 2 = 17 (học sinh)

Lớp học đó có tất cả số học sinh là

15 + 17 = 32 (học sinh)

Đáp số: 32 học sinh


Bình chọn:
4.6 trên 24 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Kết nối tri thức - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.