Giải vở bài tập toán lớp 3 - VBT Toán 3 - Kết nối tri thức Vở bài tập Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài 29: Luyện tập chung (tiết 2) trang 75 vở bài tập Toán 3 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Bờm có một cây tre dài 19m. Để làm chiếc cổng tre, Bờm phải chặt cây tre đó thành các đoạn dài 3 m

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đặt tính rồi tính.

43 : 2                73 : 3                64 : 4                 84 : 5

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính theo các quy tắc đã học.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Số?

Phương pháp giải:

- Muốn gấp một số lên một số lần ta lấy số đó nhân với số lần.

- Muốn giảm một số đi một số lần ta lấy số đó chia cho số lần.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Bờm có một cây tre dài 19 m. Để làm chiếc cổng tre, Bờm phải chặt cây tre đó thành các đoạn dài 3 m. Hỏi Bờm có thể có nhiều nhất bao nhiêu đoạn tre như vậy?

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia 19 : 3 để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Ta có 19 : 3 = 6 (dư 1)

Vậy bờm có thể có nhiều nhất 6 đoạn tre, mỗi đoạn dài 3 m.

            Đáp số: 6 đoạn tre

Câu 4

Hôm qua cửa hàng của bác Sáu bán được 47 kg chà bông. Hôm nay áp dụng khuyến mãi, số chà bông bác Sáu bán được gấp 2 lần so với hôm qua. Hỏi hôm nay bác Sáu bán được bao nhiêu ki-lô-gam chà bông?

Phương pháp giải:

Số kg chà bông bán được hôm nay = Số kg chà bông bán được hôm qua x 2

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Bài giải

Hôm nay bác Sáu bán được số ki-lô-gam chà bông là

47 x 2 = 94 (kg)

Đáp số: 94 kg chà bông


Bình chọn:
4.7 trên 15 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Kết nối tri thức - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.