Giải vở bài tập toán lớp 3 - VBT Toán 3 - Kết nối tri thức Vở bài tập Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài 40: Luyện tập chung (tiết 1) trang 100 vở bài tập Toán 3 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Can thứ nhất có 2 l nước. Số lít nước ở can thứ hai gấp 5 lần số lít nước ở can thứ nhất....

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đặt tính rồi tính.

116 x 5                                         308 x 3                                   

815 : 5                                         642 : 3

Phương pháp giải:

- Phép nhân:

+ Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

+  Nhân lần lượt theo thứ tự từ phải sang trái.

- Phép chia: Đặt tính rồi chia lần lượt từ trái sang phải

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Số?

a) Số 12 gấp lên 3 lần được số ........

b) Số 12 giảm đi 2 lần được số ........

c) Số tìm được ở câu a gấp ........ lần số tìm được ở câu b.

Phương pháp giải:

 - Muốn giảm số đã cho một số lần ta lấy số đó chia cho số lần.

 - Muốn gấp số đã cho lên một số lần ta lấy số đó nhân với số lần.

 - Để tìm số lớn gấp mấy lần số bé ta lấy số lớn chia cho số bé.

Lời giải chi tiết:

a) Số 12 gấp lên 3 lần được số 36. (Vì 12 x 3 = 36)

b) Số 12 giảm đi 2 lần được số 6. (Vì 12 : 2 = 6)

c) Số tìm được ở câu a gấp lần số tìm được ở câu b. (Vì 36 : 6 = 6)

Câu 3

Can thứ nhất có 2 $\ell $ nước. Số lít nước ở can thứ hai gấp 5 lần số lít nước ở can thứ nhất. Hỏi:

a) Cả hai can có bao nhiêu lít nước?

b) Can thứ hai có nhiều hơn can thứ nhất bao nhiêu lít nước?

Phương pháp giải:

a) Bước 1 :Số lít nước ở can thứ hai = Số lít nước can thứ nhất x 5

    Bước 2: Số lít nước cả 2 can có = Số lít nước can thứ nhất + Số lít nước can thứ hai

b) Số lít nước can thứ hai nhiều hơn can thứ nhất = Số lít nước can thứ hai – Số lít nước can thứ nhất

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Bài giải

a) Can thứ hai có số lít nước là:

            2 x 5 = 10 (lít)

Cả hai can có số lít nước là:

           10 + 2 = 12 (lít)

b) Can thứ hai có nhiều hơn can thứ nhất số lít nước là

           10 – 2 = 8 (lít)

           Đáp số: a) 12 lít nước

                       b) 8 lít nước


Bình chọn:
4.4 trên 17 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Kết nối tri thức - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.