Giải vở bài tập toán lớp 3 - VBT Toán 3 - Kết nối tri thức Vở bài tập Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài 41: Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100, 1 000 (tiết 3) trang 104 vở bài tập Toán 3 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Trong vườn nhà An có 19 cây chanh, số cây cam gấp 4 lần số cây chanh....

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Phương pháp giải:

Thực hiện đặt tính rồi tính và khoanh vào đáp án thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Số?

Phương pháp giải:

- Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

- Muốn tìm số chia ta lấy thương nhân với số chia.

- Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương. 

Lời giải chi tiết:

a) ...... x 8 = 280

    280 : 8 = 35

Vậy số cần điền vào ô trống là 35.

b) ...... : 9 =108

   108 x 9 = 972

Vậy số cần điền vào ô trống là 972.

c) 84 : ...... = 6

    84 : 6 = 14

Vậy số cần điền vào ô trống là 14.

d) ....... x 7 = 161

   161 : 7 = 23

Vậy số cần điền vào ô trống là 23.

Câu 3

Trong vườn nhà An có 19 cây chanh, số cây cam gấp 4 lần số cây chanh. Hỏi vườn nhà An có tất cả bao nhiêu cây chanh và cây cam?

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính số cây cam = Số cây chanh x 4

Bước 2 : Tính tống tất cả số cây cam và cây chanh = Số cây cam + Số cây chanh

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Bài giải

Số cây cam vườn nhà An có là:

19 x 4 = 76 (cây)

Vườn nhà An có tất cả số cây cam và cây chanh là
   19 + 76 = 95 (cây)

Đáp số: 95 cây

Câu 4

Số?

 

a)      $\frac{1}{6}$ số quả dâu tây là …… quả dâu tây.

b)      $\frac{1}{8}$ số quả dâu tây là …… quả dâu tây.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đếm số quả dâu tây có trong hình vẽ.

Bước 2: Để tìm $\frac{1}{6}$ số quả dâu ta lấy số quả dâu tây vừa đếm được chia cho 6.

              Để tìm $\frac{1}{8}$ số quả dâu tây ta lấy số quả dâu tây vừa đếm được chia cho 8.

Lời giải chi tiết:

Ta đếm được có 24 quả dâu tây.

a)      $\frac{1}{6}$số quả dâu tây là 24 : 6 = 4 (quả)

b)      $\frac{1}{8}$số quả dâu tây là: 24 : 8 = 3  (quả)

Ta điền như sau:

a)      $\frac{1}{6}$số quả dâu tây là 4 quả dâu tây.

b)      $\frac{1}{8}$số quả dâu tây là 3 quả dâu tây.

Câu 5

Viết chữ số 0, 1, 2, 3 thích hợp vào ô trống.

Phương pháp giải:

Tính nhẩm rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:


Bình chọn:
4.2 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Kết nối tri thức - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.