Giải vở bài tập toán lớp 3 - VBT Toán 3 - Kết nối tri thức Vở bài tập Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài 43: Ôn tập hình học và đo lường (tiết 1) trang 109 vở bài tập Toán 3 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Người ta xếp các khối gỗ dạng khối lập phương nhỉ thành khối hộp chữ nhật (như hình vẽ) rồi sơn màu xanh tất cả các mặt bên ngoài.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

a) Số?

Trong hình bên có:

....... Góc không vuông đỉnh B;

....... Góc không vuông đỉnh A;

....... Góc vuông.

b) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Trong hình vẽ trên:

- Trung điểm của đoạn thẳng AC là điểm ......;

- Trung điểm của đoạn thẳng ED là điểm ......;

- Trung điểm của đoạn thẳng KH là điểm ......;

- Trung điểm của đoạn thẳng BH là điểm ......;

- Trung điểm của đoạn thẳng MN là điểm .....;

Phương pháp giải:

- Sử dụng ê ke để xác định các góc vuông và góc không vuông.

- Quan sát hình vẽ để xác định trung điểm của mỗi đoạn thẳng.

Lời giải chi tiết:

a)

2 góc không vuông đỉnh B;

3 góc không vuông đỉnh A;

7 góc vuông;

b) 

- Trung điểm của đoạn thẳng AC là điểm K;

- Trung điểm của đoạn thẳng ED là điểm I;

- Trung điểm của đoạn thẳng KH là điểm I;

- Trung điểm của đoạn thẳng BH là điểm K;

- Trung điểm của đoạn thẳng MN là điểm H;

Câu 2

Vẽ hình (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Học sinh quan sát vẽ hình vào vở.

Câu 3

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

a) Các đường kính của hình tròn có trong hình bên là: ......................................

b) Các bán kính của hình tròn có trong hình bên là: ..........................................

c) Đướng kính AB gấp ...... lần bán kính OB.

Phương pháp giải:

- Đường kính là đoạn thẳng nối hai điểm nằm trên đường tròn và đi qua tâm.

- Bán kính là đoạn thẳng nối tâm với một điểm bất kì trên đường tròn.

Lời giải chi tiết:

a) Các đường kính của hình tròn có trong hình bên là: DC, AB

b) Các bán kính của hình tròn có trong hình bên là: OA, OC, OB, OD, OE

c) Đướng kính AB gấp 2 lần bán kính OB

Câu 4

Số?

Trong hình trên có:

....... khối lập phương nhỏ; ....... khối trụ; ....... khối cầu.

Phương pháp giải:

Quan sát tranh để xác định số khối lập phương, khối trụ, khối cầu có trong hình.

Lời giải chi tiết:

Trong hình trên có:

20 khối lập phương nhỏ; 2 khối trụ; 1 khối cầu.

Câu 5

Số?

Người ta xếp các khối gỗ dạng khối lập phương nhỏ thành khối hộp chữ nhật (như hình vẽ) rồi sơn màu xanh tất cả các mặt bên ngoài.

Trong hình bên có:

a) ..... khối gỗ được sơn 3 mặt.

b) ..... khối gỗ được sơn 2 mặt.

Phương pháp giải:

- Các khối gỗ ở các đỉnh của khối hộp chữ nhật được sơn 3 mặt.

- Các khối gỗ còn lại được sơn 2 mặt.

Lời giải chi tiết:

Trong hình bên có:

a) 8 khối gỗ được sơn 3 mặt.

b) 8 khối gỗ được sơn 2 mặt.


Bình chọn:
4.3 trên 14 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Kết nối tri thức - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.