Giải vở bài tập toán lớp 3 - VBT Toán 3 - Kết nối tri thức Vở bài tập Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài 49: Luyện tập chung (tiết 1) trang 14 vở bài tập Toán 3 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Mỗi bạn Mai, Nam, Việt và Rô-bốt đã viết một bài văn giới thiệu về trường của mình với số từ lần lượt là ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a) Số ............. đọc là bốn nghìn ba trăm linh tư.

b) Số ............. đọc là ba nghìn không trăm bốn mươi.

c) Số ............. đọc là sáu nghìn tám trăm.

d) Số ............. đọc là hai nghìn tám trăm năm mươi chín.

Phương pháp giải:

Viết số có bốn chữ số lần lượt từ hàng nghìn đến hàng đơn vị theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

a) Số 4 304 đọc là bốn nghìn ba trăm linh tư.

b) Số 3 040 đọc là ba nghìn không trăm bốn mươi.

c) Số 6 800 đọc là sáu nghìn tám trăm.

d) Số 2 859 đọc là hai nghìn tám trăm năm mươi chín.

Câu 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a) 6 084, 6 085, 6 086, ............., ............., 6 089, ............., 6 091.

b) 10 000, ............., ............., 9 997, 9 996, 9 995, ............., 9 993.

Phương pháp giải:

a) Đếm thêm 1 đơn vị bắt đầu từ số đầu tiên rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

b) Đếm lùi 1 đơn vị bắt đầu từ số đầu tiên rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) 6 084, 6 085, 6 086, 6 087, 6 088, 6 089, 6 090, 6 091.

b) 10 000, 9 999, 9 998, 9 997, 9 996, 9 995, 9 994, 9 993.

Câu 3

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

a) Số 5 807 có chữ số hàng trăm là:

A. 5                               B. 8                                   

C. 0                               D. 7

b) Số 5 807 làm tròn đến hàng trăm thì được số:

A. 5 900                         B. 5 810                            

C. 5 800                         D. 5 700

Phương pháp giải:

a) Xác định chữ số hàng trăm rồi chọn đáp án thích hợp.

b) Khi làm tròn số lên đến hàng trăm, ta so sánh chữ số hàng chục với 5. Nếu chữ số hàng chục bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

Lời giải chi tiết:

a) Số 5 807 có chữ số hàng trăm là 8.

Chọn B.

b) Số 5 807 làm tròn đến hàng trăm thì được số 5 800 (Vì chữ số hàng chục là 0 < 5, làm tròn xuống)

Chọn C.

Câu 4

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Mỗi bạn Mai, Nam, Việt và Rô-bốt đã viết một bài văn giới thiệu về trường của mình với số từ lần lượt là:

2 342 từ, 974 từ, 1 700 từ và 2 100 từ.  

a) Bạn viết bài văn dài nhất là bạn .............

    Bạn viết bài văn ngắn nhất là bạn .............

b) Những bạn viết bài văn dài hơn 2 000 từ là ................................................................................

Phương pháp giải:

a) Áp dụng cách so sánh số có bốn chữ số để tìm ra bạn có bài văn dài nhất, bài văn ngắn nhất.

b) So sánh số từ trong bài văn của các bạn với 2 000 từ rồi tìm được bạn nào viết bài văn nhiều hơn 2 000 từ.

Lời giải chi tiết:

a) Ta có: 974 từ < 1 700 từ < 2 100 từ < 2 342 từ.

Bạn viết bài văn dài nhất là bạn Mai.

Bạn viết bài văn ngắn nhất là bạn Nam.

b) Những bạn viết bài văn dài hơn 2 000 từ là Rô-bốt và Mai.

Câu 5

Viết số La Mã thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu).

 

Phương pháp giải:

Viết các số La Mã vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:


Bình chọn:
4.3 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Kết nối tri thức - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.