Giải vở bài tập toán lớp 3 - VBT Toán 3 - Kết nối tri thức Vở bài tập Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài 56: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiết 3) trang 45 vở bài tập Toán 3 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Một lữ đoàn có 7 tiểu đoàn, mỗi tiểu đoàn có 613 người. Sau đó lữ đoàn được bổ sung thêm một đại đội gồm 200 người.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đặt tính rồi tính.

1 417 x 5                                3 062 x 3                           

1 109 x 8                                2 092 x 4

Phương pháp giải:

- Đặt tính sao cho thừa số thứ hai thẳng hàng với chữ số hàng đơn vị của thừa số thứ nhất.

- Thực hiện nhân lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Một lữ đoàn có 7 tiểu đoàn, mỗi tiểu đoàn có 613 người. Sau đó lữ đoàn được bổ sung thêm một đại đội gồm có 200 người. Hỏi lúc này, lữ đoàn đó có tất cả bao nhiêu người?

Phương pháp giải:

Bước 1: Tìm số người của 7 tiểu đoàn bằng số người của 1 tiểu đoàn nhân với 7.

Bước 2: Số người của lữ đoàn = Số người của 7 tiểu đoàn + số người được bổ sung thêm.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Có 7 tiểu đoàn

1 tiểu đoàn: 613 người

Bổ sung: 200 người

Tất cả: ? người

Bài giải

7 tiểu đoàn có tất cả số người là:

613 x 7 = 4 291 (người)

Cả lữ đoàn có tất cả số người là:

4 291 + 200 = 4 491 (người)

Đáp số: 4 491 người.

Câu 3

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Lực sĩ Báo thi nhảy xa năm bước. Ba bước nhảy đầu của lực sĩ là 605 cm, hai bước nhảy cuối cùng của lực sĩ là 580 cm.

a) Lực sĩ Báo nhảy được tổng cộng ….... cm.

b) Lực sĩ Báo nhảy được tổng cộng ……. m ……... cm.

Phương pháp giải:

Khoảng cách lực sĩ Báo nhảy được = Khoảng cách ba bước nhảy đầu + Khoảng cách hai bước nhảy cuối

Áp dụng cách đổi 1 m = 100 cm

Lời giải chi tiết:

a) Lực sĩ Báo nhảy được tổng cộng số xăng-ti-mét là: 605 x 3 + 580 x 2 = 2 975 (cm)

b) Lực sĩ Báo nhảy được tổng cộng 29 m 75 cm.

Câu 4

Viết chữ số thích hợp vào ô trống.

Phương pháp giải:

Dựa vào quy tắc đặt tính, nhẩm và tìm ra chữ số thích hợp với dấu “?” ở mỗi ô.

Lời giải chi tiết:


Bình chọn:
4.5 trên 16 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Kết nối tri thức - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.