Giải vở bài tập toán lớp 3 - VBT Toán 3 - Kết nối tri thức Vở bài tập Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài 57: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiết 1) trang 46 vở bài tập Toán 3 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Một nhà máy lắp ráp được 1 809 ô tô tải trong 9 ngày. Hỏi mỗi ngày nhà máy lắp ráp được bao nhiêu ô tô tải?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tính.

Phương pháp giải:

Thực hiện chia lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Một nhà máy lắp ráp được 1 809 ô tô tải trong 9 ngày. Hỏi mỗi ngày nhà máy lắp ráp được bao nhiêu ô tô tải? Biết rằng số ô tô tải nhà máy lắp ráp được trong mỗi ngày là như nhau.

Phương pháp giải:

Mỗi ngày nhà máy lắp ráp được số ô tô = số ô tô lắp ráp trong 9 ngày : 9

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

9 ngày: 1 809 ô tô

1 ngày: ? ô tô

Bài giải

Mỗi ngày nhà máy lắp ráp được số ô tô là:

1 809 : 9 = 201 (ô tô)

Đáp số: 201 ô tô tải

Câu 3

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Có hai trang trại nuôi lợn. Trang trại thứ nhất có 3 600 con lợn. Số con lợn ở trang trại thứ hai bằng số con lợn ở trang trại thứ nhất giảm đi 4 lần.

• Trang trại thứ hai có ........ con lợn

• Cả hai trang trại có ......... con lợn.

Phương pháp giải:

-  Số con lợn ở trang trại thứ 2 = Số con lợn trang trại thứ nhất : 4

-  Số con lợn cả hai trang trại  = số con lợn trang trại thứ nhất + số con lợn trang trại thứ hai.

Lời giải chi tiết:

Trang trại thứ hai có số con lợn là 3 600 : 4 = 900 (con)

Cả hai trang trại có số con lợn là 3 600 + 900 = 4 500 (con)

Ta điền như sau:

• Trang trại thứ hai có 900 con lợn

• Cả hai trang trại có 4 500 con lợn.

Câu 4

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Chia đều 8 640 bút chì vào 8 hộp. Mỗi hộp có bao nhiêu bút chì?

A. 1604 bút chì                     

B. 1 085 bút chì                

C. 1 080 bút chì

Phương pháp giải:

Số bút chì ở mỗi hộp = số bút chì có tất cả : số hộp.

Lời giải chi tiết:

Mỗi hộp có số bút chì là 8 640 : 8 = 1 080 (bút chì)

Chọn C.


Bình chọn:
4.5 trên 12 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Kết nối tri thức - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.