Giải vở bài tập toán lớp 3 - VBT Toán 3 - Kết nối tri thức Vở bài tập Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài 59: Các số có nắm chữ số. Số 100 000 (tiết 2) trang 55 vở bài tập Toán 3 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả đúng. Số nào dưới đây có chữ số hàng chục nghìn là 4 và chữ số hàng trăm là 5?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nối số với cách đọc số đó.

Phương pháp giải:

Đọc số lần lượt từ hàng trăm nghìn, hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a) Số liền trước của số 10 000 là ............

b) Số liền sau của số 26 034 là ............

c) Số liền sau của số 69 999 là ............

d) Số liền trước của số 100 000 là ............

Phương pháp giải:

- Số liền trước của một số thì bé hơn số đó 1 đơn vị.

- Số liền sau của một số thì lớn hơn số đó 1 đơn vị.

Lời giải chi tiết:

a) Số liền trước của số 10 000 là 9 999.

b) Số liền sau của số 26 034 là 26 035.

c) Số liền sau của số 69 999 là 70 000.

d) Số liền trước của số 100 000 là 99 999.

Câu 3

Số?

Phương pháp giải:

Đếm xuôi các số tròn chục nghìn, bắt đầu từ 10 000 rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả đúng.

Số nào dưới đây có chữ số hàng chục nghìn là 4 và chữ số hàng trăm là 5?

A. 45 307                               

B. 50 400                          

C. 100 000                               

D. 46 508

Phương pháp giải:

Xác định các chữ số hàng chục nghìn, hàng trăm của mỗi số rồi chọn đáp án thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Số có chữ số hàng chục nghìn là 4 và chữ số hàng trăm là 5 là 46 508.

Chọn D.

Câu 5

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Dùng năm thẻ số dưới đây để lập các số tròn trăm có năm chữ số.

Các số tròn trăm lập được là: .........................................................................................................

Phương pháp giải:

Các số tròn trăm là những số có hàng chục và hàng đơn vị đều là số 0.

Lời giải chi tiết:

Các số tròn trăm có năm chữ số lập được là: 19 300; 13 900; 31 900; 39 100; 91 300; 93 100.

 


Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Kết nối tri thức - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.