Giải vở bài tập toán lớp 3 - VBT Toán 3 - Kết nối tri thức Vở bài tập Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài 64: Phép trừ trong phạm vi 100 000 (tiết 2) trang 71 Vở bài tập Toán 3 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Một tàu đánh bắt cá xa bờ, tháng 8 đánh bắt được 8 670 kg cá, tháng 9 đánh bắt được ít hơn tháng 8 là 2 490 kg cá. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Tìm hiệu của số bé nhất có năm chữ số khác nhau và số bé nhất có năm chữ số.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tính nhẩm (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ mẫu rồi tính nhẩm phép trừ các số tròn chục nghìn, tròn nghìn.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Đặt tính rồi tính.

71 629 – 46 354

37 285 – 6 569

19 628 – 573

Phương pháp giải:

- Viết phép trừ hàng dọc sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Trừ lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Tính nhẩm (theo mẫu).

A. Giá trị của biểu thức M lớn hơn giá trị của biểu thức N.

B. Giá trị của biểu thức M bằng giá trị của biểu thức N.

C. Giá trị của biểu thức M bé hơn giá trị của biều thức N.

Phương pháp giải:

Với biểu thức chỉ có phép tính cộng, trừ ta thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

M = 60 000 – 8 000 + 4 035 = 52 000 + 4 035

                                      = 56 035

N = 89 740 – 3 700 – 30 000 = 86 040 – 30 000

                                        = 56 040

Vậy giá trị của biểu thức M bé hơn giá trị của biều thức N.

Chọn C.

Câu 4

Một tàu đánh bắt cá xa bờ, tháng 8 đánh bắt được 8 670 kg cá, tháng 9 đánh bắt được ít hơn tháng 8 là 2 490 kg cá. Hỏi trong cả hai tháng, tàu đó đã đánh bắt được bao nhiêu ki-lô-gam cá?

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính số kg cá đánh bắt trong tháng 9 bằng số kg cá đánh bắt trong tháng 8 trừ đi 2 490 kg

Bước 2: Tính tổng số kg cá đánh bắt được trong 2 tháng

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Tháng 8: 8 670 kg

Tháng 9: ít hơn 2 490 kg

Cả hai tháng: ? kg

Bài giải

Số kg cá đánh bắt được trong tháng 9 là:

8 670 – 2 490 = 6 180 (kg)

Trong cả hai tháng, tàu đó đã đánh bắt được số ki-lô-gam cá là

8 670 + 6 180 = 14 850 (kg)

Đáp số: 14 850 kg cá

Câu 5

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Tìm hiệu của số bé nhất có năm chữ số khác nhau và số bé nhất có năm chữ số.

Số bé nhất có năm chữ số khác nhau là ..........

Số bé nhất có năm chữ số là ..........

Hiệu của hai số đó là: ..........

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức số tự nhiên để trả lời yêu cầu đề bài.

Lời giải chi tiết:

Số bé nhất có năm chữ số khác nhau là 10 234

Số bé nhất có năm chữ số là 10 000

Hiệu của hai số đó là: 10 234 – 10 000 = 234


Bình chọn:
4.4 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Kết nối tri thức - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.