Giải vở bài tập toán lớp 3 - VBT Toán 3 - Kết nối tri thức Vở bài tập Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài 72: Luyện tập chung (tiết 2) trang 97 vở bài tập Toán 3 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Để đến kho báu, Rô-bốt phải đi qua các đoạn đường ghi phép tính có kết quả lớn hơn 6 000. Đặt tính rồi tính 19 016 x 5

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Để đến kho báu, Rô-bốt phải đi qua các đoạn đường ghi phép tính có kết quả lớn hơn 6 000. Em hãy tìm đường cho Rô-bốt đi đến kho báu rồi tô màu vào đường đi đó.

Phương pháp giải:

Thực hiện tính nhẩm các phép tính trên đường đi, đường đến kho báu là con đường ghi phép tính có kết quả lớn hơn 6 000.

Lời giải chi tiết:

Ta có 24 000 : 4 = 6 000

          72 000 : 9 = 8 000

          3 000 x 3 = 9 000

          28 00 : 4 = 7 000

          45 000 : 9 = 5 000

          2 000 x 2 = 4 000

          3 500 x 2 = 7 000

Đường đến kho báu như sau:

Câu 2

Đặt tính rồi tính.

19 016 x 5                              9 409 x 9                     

78 520 : 8                               61 527 : 7

Phương pháp giải:

Thực hiện đặt tính rồi tính theo các quy tắc đã học.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Tính giá trị của biểu thức.

a) 8 375 + 4 905 x 6 = ........................

                               = .........................

b) 8 241 x 4 x 2 = ........................

                        = ........................

c) (95 589 – 82 557) : 9  = ........................

                                     = ........................

d) 54 263 + 4 470 + 5 230 = ........................

                                         = ........................

Phương pháp giải:

- Biểu thức chỉ có phép tính nhân, chia hoặc chỉ có phép tính cộng, trừ thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

- Biểu thức có chứa dấu ngoặc thì thực hiện phép tính trong ngoặc trước.

Lời giải chi tiết:

a) 8 375 + 4 905 x 6 = 8 375 + 29 430

                                = 37 805

b) 8 241 x 4 x 2   = 32 964 x 2

                          = 65 928

c) (95 589 – 82 557) : 9  = 13 032 : 9

                                      = 1 448

d) 54 263 + 4 470 + 5 230 = 58 733 + 5 230

                                        = 63 963

Câu 4

Trong 3 giờ đầu, mỗi giờ chú Hùng đi được 13 120 m. Trong 1 giờ tiếp theo, chú Hùng đi được 9 560 m. Hỏi chú Hùng đã đi quãng đường dài bao nhiêu mét?

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính quãng đường chú Hùng đi trong 3 giờ đầu.

Bước 2: Tính quãng đường chú Hùng đi trong 4 giờ.

Lời giải chi tiết:

Trong ba giờ đầu chú Hùng đi được số mét là:

13 120 x 3 = 39 360 (m)

Quãng đường chú Hùng đã đi được là:

39 360 + 9 560 = 48 920 (m)

Đáp số: 48 920 m.

Câu 5

Viết chữ số thích hợp vào ô trống.

Phương pháp giải:

Dựa vào quy tắc đặt tính để tìm ra chữ số thích hợp trong mỗi ô trống.

Lời giải chi tiết:


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Kết nối tri thức - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.