Giải vở bài tập toán lớp 3 - VBT Toán 3 - Kết nối tri thức Vở bài tập Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài 73: Thu thập, phân loại, ghi chép số liệu. Bảng số liệu (tiết 3) trang 101 vở bài tập Toán 3 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Rô-bốt làm một cuộc khảo sát xem trong tuần trước mỗi người bạn của mình đọc bao nhiêu cuốn sách ... Hoàn thành bảng số liệu về số bạn yêu thích các thể loại phim 3 của lớp 3A.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Rô-bốt làm một cuộc khảo sát xem trong tuần trước mỗi người bạn của mình đọc bao nhiêu cuốn sách và bảng dưới đây là kết quả của cuộc khảo sát đó.

a) Rô-bốt đã tổng hợp kết quả của cuộc khảo sát đó thành bảng số liệu. Hãy giúp Rô-bốt hoàn thành bảng số liệu dưới đây.

b) Dựa vào bảng số liệu trên, viết vào chỗ chẩm cho thích hợp.

Có ..... bạn đọc 3 cuốn sách.

Có ..... bạn đọc 4 cuốn sách.

Các bạn tham gia cuộc khảo sát đã đọc tất cả ..... cuốn sách.

Phương pháp giải:

Đọc số liệu có trong bảng rồi trả lời các câu hỏi của bài toán.

Lời giải chi tiết:

a) 

 

b)

7 bạn đọc 3 cuốn sách.

3 bạn đọc 4 cuốn sách.

Các bạn tham gia cuộc khảo sát đã đọc tất cả 40 cuốn sách.

Câu 2

Cho bảng số liệu về số vật nuôi của 4 trang trại.

 Dựa vào bảng số liệu trên, viết vào chỗ chấm cho thích hợp.

a) Trang trại ....... nuôi nhiều bò sữa nhất.

b) Trang trại ....... nuôi nhiều cừu nhất.

c) Trang trại D nuôi tất cả ............ con cừu và bò sữa.

d) Bốn trang trại này có tất cả ........ con cừu.

Phương pháp giải:

Đọc số liệu có trong bảng rồi trả lời các câu hỏi của bài toán.

Lời giải chi tiết:

a) Trang trại C nuôi nhiều bò sữa nhất.

b) Trang trại B nuôi nhiều cừu nhất.

c) Trang trại D nuôi tất cả 165 con cừu và bò sữa.

d) Bốn trang trại này có tất cả 385 con cừu.

Câu 3

a) Hoàn thành bảng số liệu về số bạn yêu thích các thể loại phim của lớp 3A.

b) Dựa vào bảng số liệu trên, viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

- Phim ........................... được các bạn nữ yêu thích nhất.

- Phim ........................... được các bạn nam yêu thích nhất.

- Phim ........................... được nhiều bạn yêu thích nhất.

Phương pháp giải:

Đọc số liệu có trong bảng rồi trả lời các câu hỏi của bài toán.

Lời giải chi tiết:

a)

b)

- Phim hài được các bạn nữ yêu thích nhất.

- Phim hành động được các bạn nam yêu thích nhất.

- Phim hành động được nhiều bạn yêu thích nhất.

 


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Kết nối tri thức - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.