Giải Toán lớp 1 tập 1 - Kết nối tri thức

Bài 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5

Có bao nhiêu củ cà rốt đã tô màu?

Xem lời giải

Bài 2: Các số 6, 7, 8, 9, 10

Có bao nhiêu con vật có 6 chân? Chọn số thích hợp với số con vật.

Xem lời giải

Bài 3: Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau

Số bướm nhiều hơn hay số hoa nhiều hơn? Số nấm nhiều hơn hay số nhím nhiều hơn?

Xem lời giải

Bài 4: So sánh số

Đường Mai về nhà qua các ô có số lớn hơn 4. Tìm đường Mai về nhà. Cho mỗi chuồng một xe cỏ để số dê trong chuồng ít hơn số bó cỏ.

Xem lời giải

Bài 5: Mấy và mấy

Lấy 6 que tính. Tách 6 que tính đó thành hai nhóm. Tìm số que tính ở mỗi nhóm

Xem lời giải

Bài 6: Luyện tập chung

Trong hình dưới đây có những số nào? Trong mỗi bể có bao nhiêu con cá?

Xem lời giải

Bài 7: Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật

Mỗi đồ vật có hình dạng gì? Trong hình sau có bao nhiêu hình vuông? Bao nhiêu hình tròn? Bao nhiêu hình tam giác?

Xem lời giải

Bài 8: Thực hành lắp ghép, xếp hình

Có ba miếng bìa. Em hãy ghép ba miếng bìa đó để được mỗi hình sau:

Xem lời giải

Bài 9: Luyện tập chung

Liên hệ xung quanh mình và lớp học, bạn Việt đã nêu được tên một số đồ vật có dạng các hình đã học như sau Em hãy xếp các que tính để được hình bên.

Xem lời giải

Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10

Số?

Xem lời giải

Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10

Số?

Xem lời giải

Bài 12: Bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10

Em hoàn thành bảng cộng. Tìm cánh hoa cho mỗi chú ong.

Xem lời giải

Bài 13: Luyện tập chung

Những con ong nào chứa phép tính có kết quả bằng 4?

Xem lời giải

Bài 14: Khối lập phương, khối hộp chữ nhật

Những hình nào là khối lập phương?

Xem lời giải

Bài 15: Vị trí, định hướng trong không gian

Số?

Xem lời giải

Bài 16: Luyện tập chung

Những hình nào là khối lập phương? Những hình nào là khối hộp chữ nhật?

Xem lời giải

Bài 17: Ôn tập các số trong phạm vi 10

Số?

Xem lời giải

Bài 18: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

Tính nhẩm.

Xem lời giải

Bài 19: Ôn tập hình học

a) Những hình nào là hình vuông? b) Những hình nào là hình tam giác? c) Những hình nào là hình tròn d) Những hình nào là hình chữ nhật?

Xem lời giải

Bài 20: Ôn tập chung

Số?

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất