Grammar Unit 1 Tiếng Anh 8 Global Success


- Một số động từ chỉ sự yêu thích và không yêu thích có thể chỉ được theo sau bởi V-ing: adore (ngưỡng mộ), enjoy (yêu thích), fancy (đam mê), mind (ngại/ phiền lòng), dislike (không thích), detest (căm ghét) - Một số được theo sau bởi cả V-ing và to V: like (thích), love (yêu thích), hate (ghét), prefer (thích hơn)

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 8 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên

VERBS OF LIKING/ DISLIKING + GERUNDS/ TO INFINITIVES

(Động từ chỉ sự yêu thích/ không thích + V-ing/ to V)

- Một số động từ chỉ sự yêu thích và không yêu thích có thể chỉ được theo sau bởi V-ing: adore (ngưỡng mộ), enjoy (yêu thích), fancy (đam mê), mind (ngại/ phiền lòng), dislike (không thích), detest (căm ghét)

Ví dụ:

They adore eating ice cream.

(Họ cực thích ăn kem.)

We enjoy playing basketball.

(Chúng tôi thích chơi bóng rổ.)

Do you fancy making crafts?

(Cậu thích làm đồ thủ công không?)

I don't mind cooking.

(Tôi không phiền việc nấu nướng.)

Does he dislike swimming?

(Có phải anh ấy không thích bơi lội không?)

I detest doing housework.

(Tôi căm ghét làm việc nhà.)

- Một số được theo sau bởi cả V-ing và to V: like (thích), love (yêu thích), hate (ghét), prefer (thích hơn)

Ví dụ:

I like skateboarding/ to skateboard in my free time.

(Tớ thích trượt ván trong thời gian rảnh.)

She loves training / to train her dog.

(Cô ấy yêu thích huấn luyện chú cún cưng.)

He hates eating out / to eat out.

(Anh ta ghét việc ăn ngoài hàng quán.)

My mother prefers going / to go jogging.

(Mẹ tôi thích đi bộ hơn.)


Bình chọn:
4.6 trên 18 phiếu
 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Getting Started

  1. Listen and read. 2. Read the conversation again and complete the sentences. 3. Work in pairs. Write the activities from the box under the correct pictures. 4. Work in pairs. Read the phrases, and guess which activities in 3 are described. 5. Work in pairs. Ask one another the question below. Then report your friends’ answers to the class.

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 A Closer Look 1

  1. Match a word / phrase in column A with a word in column B to make expressions about likes. 2. Fill in each blank with a correct word from the box. 3. Complete the sentences about what you like or dislike doing. Use the word or phrases from the box or your own ideas. Listen and repeat the words. Pay attention to the sounds /ʊ/ and /u:/. Then put the words into the correct columns. Listen and practise the sentences. Underline the bold words with /ʊ/, and circle the bold words with /u:/.

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 A Closer Look 2

  1. Work in pairs. Put the verbs in the appropriate column. 2. Choose the correct answer A, B, or C. 3. Look at the pictures and complete the sentences, using the verbs in brackets in their suitable form. 4. Complete the sentences about yourself. 5. GAMES Like and dislikes mimes. Work in groups. One mimes a leisure activity he / she likes or dislikes. The others guess the activity by asking Yes / No questions using the verbs they have learnt.

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Communication

  1. Listen and read the dialogues below. Pay attention to the highlighted parts. 2. Work in pairs. Practise inviting and accepting invitations in the following situations. Remember to use the highlighted language in 1. 3. Work in pairs. Answer the questions. 4. Read what three teenagers say about their leisure activities. 5. Work in groups. Ask and answer the questions.

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Skills 1

  1. Look at the pictures. What activities can you see? 2. Read about Trang’s leisure activities. Choose the correct answer. 3. Read the text again and answer the questions. 4. Work in groups. Take turns to ask and answer the questions. 5. Report your group member's answers to the class. What activities are the most common?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 - Global Success - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.