Luyện tập từ vựng Unit 3 Tiếng Anh 8 Global Success


Tổng hợp từ vựng Unit 3 Tiếng Anh 8 Global Success

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 8 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên

 • Thẻ ghi nhớ Thẻ ghi nhớ
 • Học Học
 • ViếtViết
 • Kiểm traKiểm tra
 • Chính tảChính tả
 • Ghép thẻGhép thẻ

Bình chọn:
4.5 trên 6 phiếu
 • Grammar Unit 3 Tiếng Anh 8 Global Success
 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Getting Started

  1. Listen and read. 2. Read the conversation again and tick (v) T (True) or F (False) for each sentence. 3. Write a word or phrase from the box under the correct picture. 4. Complete each of the sentences with a word or phrase in 3. There is one extra word or phrase. 5. Work in pairs. Ask and answer the questions below. Report your friend’s answers to the class.

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 A Closer Look 1

  1. Circle the correct options to complete the phrases. 2. Use the correct forms of the verbs in 1 to complete the sentences. 3. Choose the correct answer A, B, or C. 4. Listen and repeat the words. Pay attention to the sounds /ʊə/ and /ɔɪ/. Then put the words into the correct columns. 5. Listen and practise the sentences. Underline the words with /ʊə/ and circle the words with /ɔɪ/.

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 A Closer Look 2

  1. Tick (✓) the simple sentences. 2. Write S for simple sentences and C for compound sentences. 3. Choose the correct answer A, B, or C. 4. Combine the two sentences to make compound sentences, using the words from the box. 5. GAMES. Which group has the most sentences? Work in groups. Each group makes as many compound sentences as possible. The group with the most correct sentences is the winner.

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Communication

  1. Listen and read the dialogues below. Pay attention to the highlighted sentences. 2. Work in pairs. Make similar conversations, using the cues below. 3. Read some posts on a forum about different social media and match the names of the posters with their activities. 4. Work in pairs. Ask and answer questions about what social media the teens in 3 use, why, and how often they use them. 5. Work in groups. Discuss the following questions:

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 - Global Success - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.