SBT VĂN TẬP 1 - KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

SBT VĂN TẬP 2 - KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Sách bài tập Ngữ văn 8 Kết nối tri thức với cuộc sống gồm 10 bài học

Bài 1. Câu chuyện lịch sử

Bài 2. Vẻ đẹp cổ điển

Bài 3. Lời sông núi

Đọc mở rộng

Bài 4. Tiếng cười trào phúng trong thơ

Bài 5. Những câu chuyện hài

Đọc mở rộng

Ôn tập học kì I

Bài 6. Chân dung cuộc sống

Bài 7. Tin yêu và ước vọng

Đọc mở rộng

Bài 8. Nhà văn và trang viết

Bài 9. Hôm nay và ngày mai

Đọc mở rộng

Bài 10. Sách - người bạn đồng hành

Ôn tập học II

Các môn khác