Toán lớp 1, giải bài tập SGK toán lớp 1 kết nối tri thức Chủ đề 4: Làm quen với một số hình khối SGK Toán lớp 1 ..

Toán lớp 1 trang 100 - Bài 16: Luyện tập chung - SGK Kết nối tri thức


Những hình nào là khối lập phương? Những hình nào là khối hộp chữ nhật?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Những hình nào là khối lập phương? Những hình nào là khối hộp chữ nhật?

Phương pháp giải:

Nhận diện những hình có dạng khối lập phương, khối hộp chữ nhật.

Lời giải chi tiết:

Quan sát hình, ta thấy:

- Hình A, C, E là những khối lập phương.

- Hình B, G là những khối hộp chữ nhật.

Luyện tập Câu 2

a) Mặt trước xúc xắc có mấy chấm?

b) Mặt bên phải xúc xắc có mấy chấm?

c) Mặt trên xúc xắc có mấy chấm?

Phương pháp giải:

Quan sát tranh rồi trả lời theo yêu cầu đề bài.

Lời giải chi tiết:

a) Mặt trước xúc xắc có 5 chấm.

b) Mặt bên phải xúc xắc có 6 chấm.

c) Mặt trên xúc xắc có 3 chấm.

Luyện tập Câu 3

Câu nào đúng?

a) Hình bên phải có nhiều khối lập phương nhỏ hơn hình bên trái.

b) Hai hình có số khối lập phương nhỏ bằng nhau.

 

Phương pháp giải:

Đếm số khối lập phương nhỏ ở mỗi hình rồi so sánh để xét tính đúng sai từng câu.

Lời giải chi tiết:

Hình bên phải có 8 khối lập phương nhỏ.

Hình bên trái có 8 khối lập phương nhỏ.

a) Hình bên phải có nhiều khối lập phương nhỏ hơn hình bên trái.              S

b) Hai hình có số khối lập phương nhỏ bằng nhau.                                       Đ

Luyện tập Câu 4

Từ 8 khối lập phương nhỏ như nhau, em hãy xếp thành một khối lập phương lớn.

 

Phương pháp giải:

Từ 8 khối lập phương nhỏ, HS tự sắp xếp để thành 1 khối lập phương to.

Lời giải chi tiết:


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu