Toán lớp 1, giải bài tập SGK toán lớp 1 kết nối tri thức Chủ đề 7: Độ dài và đo độ dài SGK Toán lớp 1 Kết nối tr..

Toán lớp 1 trang 28 - Bài 25: Dài hơn, ngắn hơn - SGK Kết nối tri thức


Vật nào dài hơn?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động Câu 1

Vật nào dài hơn?

Phương pháp giải:

Quan sát tranh, khoanh vào vật có kích thước dài hơn.

Lời giải chi tiết:

Hoạt động Câu 2

Phương pháp giải:

Đếm số đốt của mỗi con sâu rồi so sánh để trả lời câu hỏi đề bài.

Lời giải chi tiết:

Ta có:

- Con sâu A có 9 đốt.

- Con sâu B có 10 đốt.

- Con sâu C có 8 đốt.

Vậy con sâu C ngắn hơn con sâu A.

Hoạt động Câu 3

So sánh dài hơn, ngắn hơn.

Phương pháp giải:

Quan sát chiều dài các chìa khóa (kẻ các vạch thẳng dọc ở đầu bên trái và ở đầu bên phải của các chìa khóa). Từ đó xác định được chìa khóa nào dài hơn chìa khóa kia.

Lời giải chi tiết:

a) Chìa khóa B dài hơn chìa khóa A.

Chìa khóa A ngắn hơn chìa khóa B.

b) Chìa khóa D dài hơn chìa khóa C.

Chìa khóa C ngắn hơn chìa khóa D.

c) Chìa khóa C dài hơn chìa khóa A.

Chìa khóa A ngắn hơn chìa khóa C.

d) Chìa khóa B dài hơn chìa khóa C.

Chìa khóa C ngắn hơn chìa khóa B.

Hoạt động Câu 4

Con cá nào dài nhất? Con cá nào ngắn nhất?

Phương pháp giải:

Quan sát chiều dài các con cá (kẻ các vạch thẳng dọc ở đầu các con cá). Từ đó xác định được con cá nào dài nhất, con cá nào ngắn nhất.

Lời giải chi tiết:

Hoạt động Câu 1

Con vật nào cao hơn?

Phương pháp giải:

Quan sát tranh, xác định các đường vạch ngang ở phía chân và phía đầu các con vật, từ đó so sánh rồi chỉ ra con vật nào cao hơn.

Lời giải chi tiết:

Hoạt động Câu 2

Lọ hoa nào thấp hơn?

Phương pháp giải:

Quan sát tranh, xác định các đường vạch ngang ở phía dưới và phía đầu các lọ hoa, từ đó so sánh rồi chỉ ra lọ hoa nào thấp hơn.

Lời giải chi tiết:

Hoạt động Câu 3

Tìm cây cao nhất, cây thấp nhất trong mỗi hàng.

Phương pháp giải:

Quan sát tranh, xác định các đường vạch ngang ở phía gốc và phía ngọn các cây trong hàng, từ đó so sánh rồi chỉ ra cây cao nhất, cây thấp nhất trong hàng.

Lời giải chi tiết:

a) Cây A thấp nhất; Cây D cao nhất

b) Cây C thấp nhất; Cây A cao nhất

c) Cây C thấp nhất; Cây A cao nhất

d) Cây D thấp nhất; Cây A cao nhất

e) Cây D thấp nhất; Cây C cao nhất


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu