Toán lớp 1, giải bài tập SGK toán lớp 1 kết nối tri thức Chủ đề 8: Phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi..

Toán lớp 1 trang 44 - Bài 29: Phép cộng có hai chữ số với số có một chữ số - SGK Kết nối tri thức


Tính:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động Câu 1

Tính:

 

Phương pháp giải:

Cộng các chữ số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Hoạt động Câu 2

Đặt tính rồi tính:

 

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng các chữ số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Hoạt động Câu 3

Tính rồi tìm thức ăn cho mỗi con vật:

Phương pháp giải:

Tính giá trị từng phép tính, từ đó tìm ra thức ăn của mỗi con vật.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập Câu 1

Đặt tính rồi tính:

 

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng các chữ số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập Câu 2

Số?

 

Phương pháp giải:

Thực hiện lần lượt từng phép tính theo chiều mũi tên từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập Câu 3

Bạn Mai gấp được 25 chiếc thuyền giấy. Em Mi gấp được 3 chiếc thuyền giấy. Hỏi cả hai chị em gấp được bao nhiêu chiếc thuyền giấy?

 

Phương pháp giải:

Để tìm số chiếc thuyền giấy hai chị em gấp được, ta lấy số chiếc thuyền giấy bạn Mai gấp được cộng với số chiếc thuyền giấy em Mi gấp được.

Lời giải chi tiết:

Cả hai chị em gấp được số thuyền giấy là:

25 + 3 = 28 (chiếc thuyền giấy)

Đáp số: 28 chiếc thuyền giấy

 

Luyện tập Câu 4

Lá sen chỉ chở được 17 chú ếch con. Trên lá sen đang có 14 chú ếch con.                                                                                                                                                                  

Phương pháp giải:

Đếm số từ 14 đến 17 để tìm khoảng cách giữa hai số là bao nhiêu để tìm ra được số con ếch lên lá sen.

Lời giải chi tiết:

Ta có từ số 14 đến 17 là cách nhau 3 số. Vậy ta cần thêm 3 con ếch.

Chọn B.

Luyện tập Câu 5

Lấy mỗi số trên vỏ sò màu xanh cộng với một số trên vỏ sò màu vàng để được một số trên vỏ màu cam. Tìm các phép tính đó.

Phương pháp giải:

Lấy mỗi số trên vỏ sò màu xanh cộng với một số trên vỏ sò màu vàng để được tìm ra phép tính đúng.

Lời giải chi tiết:

Ta có:

40 + 2 = 42

40 + 3 = 43

52 + 2 = 53

52 + 3 = 55

Phép tính cần tìm là:


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu