Toán lớp 1, giải bài tập SGK toán lớp 1 kết nối tri thức Chủ đề 3: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 SGK Toán..

Toán lớp 1 trang 56 - Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 - SGK Kết nối tri thức


Số?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động 1 Câu 1

Số?

Phương pháp giải:

Gộp số táo xanh và táo đỏ có ở mỗi câu, sau đó điền số thích hợp vào ô trống để được phép cộng thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Hoạt động 1 Câu 2

Số?

Phương pháp giải:

a) Gộp số gấu bông vàng và số gấu bông đỏ có trong hình, sau đó điền số thích hợp vào ô trống.

b) Gộp số vịt đang bơi và số vịt trên bờ có trong hình, sau đó điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Hoạt động 1 Câu 3

Số?

Phương pháp giải:

Tính nhẩm rồi viết kết quả thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập 1 Câu 1

Số?

Phương pháp giải:

Gộp số xoài màu xanh và số xoài màu vàng ở mỗi câu rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập 1 Câu 2

Tính nhẩm.

 

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép cộng.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập 1 Câu 3

Số?

Phương pháp giải:

Gộp các vật ở mỗi bức tranh viết các số thích hợp để được phép cộng đúng.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập 1 Câu 4

Số?

Phương pháp giải:

Tính nhẩm rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Hoạt động 2 Câu 1

Số?

Phương pháp giải:

Quan sát tranh, đếm thêm để xác định số con vật có trong mỗi hình.

Lời giải chi tiết:

Hoạt động 2 Câu 2

Số?

Phương pháp giải:

Bằng cách đếm thêm em xác định số lượng bạn học sinh có trong mỗi hình rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Hoạt động 2 Câu 3

Số?

Phương pháp giải:

Thực hiện các phép cộng đã cho sau đó điền số thích hợp vào ô trống để giúp ô tô về đích.

Lời giải chi tiết:

Hoạt động 4 Câu 1

Tính nhẩm.

Phương pháp giải:

Thực hiện tính nhẩm kết quả các phép cộng có trên đề bài.

Lời giải chi tiết:

Hoạt động 4 Câu 2

Số?

 

Phương pháp giải:

Thực hiện tính nhẩm kết quả các phép cộng rồi điền kết quả thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Hoạt động 4 Câu 3

Số?

Phương pháp giải:

Quan sát tranh rồi viết các phép cộng thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Hoạt động 4 Câu 4

Tìm chuồng cho thỏ.

 

Phương pháp giải:

Thực hiện các phép cộng được ghi trên mỗi chú thỏ sau đó tìm chiếc chuồng thích hợp cho chúng.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập 1 Câu 1

Số?

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép cộng sau đó điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập 1 Câu 2

Tính nhẩm.

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép cộng.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập 1 Câu 3

Số?

Phương pháp giải:

Thực hiện các phép tính có trên đề bài rồi điền kết quả thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập 1 Câu 4

Số?

Phương pháp giải:

Quan sát tranh rồi viết phép cộng thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập 2 Câu 1

Số?

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép cộng rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập 2 Câu 2

a) Tính nhẩm.

b) Số?


Phương pháp giải:

Tính nhẩm rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập 2 Câu 3

Phương pháp giải:

Thực hiện phép cộng lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Nhẩm: 1 + 2 = 3;        3 + 2 = 5

1 + 2 + 2 = 5

Nhẩm: 2 + 3 = 5;        5 + 5 = 10

2 + 3 + 5 = 10

Nhẩm: 5 + 4 = 9;        9 + 0 = 9

5 + 4 + 0 = 9

Luyện tập 2 Câu 4

Tìm những quả bóng ghi phép tính có kết quả bằng 10.

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép cộng rồi tìm những quả bóng ghi phép tính có kết quả bằng 10.

Lời giải chi tiết:

Ta có:

3 + 6 = 9                      5 + 5 = 10                    1 + 9 = 10       

8 + 2 = 10                    5 + 3 = 8                      1 + 6 = 7

Vậy những quả bóng ghi phép tính có kết quả bằng 10 là: quả bóng màu vàng, quả bóng màu xanh nước biển, quả bóng màu xanh lá cây.

Luyện tập 2 Câu 5

Số?

Phương pháp giải:

Tính kết quả phép cộng hai số ghi ở viên gạch bên dưới để tìm số ghi ở viên gạch bên trên.

Lời giải chi tiết:


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu