Toán lớp 1, giải bài tập SGK toán lớp 1 kết nối tri thức Chủ đề 4: Làm quen với một số hình khối SGK Toán lớp 1 ..

Toán lớp 1 trang 92 - Bài 14. Khối lập phương, khối hộp chữ nhật - SGK Kết nối tri thức


Những hình nào là khối lập phương?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động 1 Câu 1

Những hình nào là khối lập phương?

Phương pháp giải:

Quan sát hình, nhận diện những hình có dạng khối lập phương.

Lời giải chi tiết:

Hình A và C có dạng khối lập phương.

Hoạt động 1 Câu 2

Những hình nào là khối hộp chữ nhật?

Phương pháp giải:

Quan sát hình, nhận diện những hình có dạng khối hộp chữ nhật.

Lời giải chi tiết:

Hình A và B có dạng khối hộp chữ nhật.

Hoạt động 3 Câu 3

a) Mỗi đồ vật sau có dạng hình gì?

b) Em hãy nêu tên một số đồ vật có dạng khối lập phương hoặc khối hộp chữ nhật ở quanh ta nhé!

Phương pháp giải:

a) Quan sát hình, nhận dạng các hình có dạng khối hộp chữ nhật và khối lập phương.

b) Quan xung quanh, nhận dạng các hình có dạng khối hộp chữ nhật và khối lập phương rồi kể tên.

Lời giải chi tiết:

a)

b) Ví dụ:

- Đồ vật có dạng khối hộp chữ nhật: tủ quần áo, viên gạch xây nhà, bao diêm....

- Đồ vật có dạng khối lập phương là: khối rubik, xúc xắc....

Luyện tập Câu 1

Bạn Mai xếp được hình dưới đây. Trong hình đó:

a) Có bao nhiêu khối lập phương?

b) Có bao nhiêu khối hộp chữ nhật màu đỏ?

Phương pháp giải:

Quan sát hình, nhận dạng và đếm các hình có dạng khối hộp chữ nhật và khối lập phương.

Lời giải chi tiết:

Quan sát hình ta thấy:

a) Có 5 khối lập phương.

b) Có 2 khối hộp chữ nhật màu đỏ.

Luyện tập Câu 2

Dùng các khối lập phương nhỏ như nhau, bạn Việt xếp thành các chữ T, H, C như sau:

 a) Chữ nào được xếp bởi nhiều khối lập phương nhất?

b) Hai chữ nào được xếp bởi số khối lập phương bằng nhau?

Phương pháp giải:

a) Quan sát hình và đếm các khối lập phương ở mỗi chữ cái.

b) Dựa vào ý a), để tìm ra hai chữ được xếp bởi số khối lập phương bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

a) Ta có:

Chữ T được xếp bởi 5 khối lập phương.

Chữ H được xếp bởi 7 khối lập phương.

Chữ C được xếp bởi 5 khối lập phương.

b) Từ ý a) ta có chữ T và chữ C được xếp bởi số khối lập phương bằng nhau.

Luyện tập Câu 3

Các khối lập phương nhỏ như nhau được xếp thành các hình sau:

 Hình nào là khối lập phương?

Phương pháp giải:

Quan sát hình, nhận diện hình có dạng khối lập phương.

Lời giải chi tiết:

Hình A là khối lập phương.

Luyện tập Câu 4

Hình khối thích hợp đặt vào dấu "?" là hình nào?

Phương pháp giải:

Quan sát hình để tìm ra được quy luật sắp xếp.

Lời giải chi tiết:

a) Các hình sắp xếp theo thứ tự: Khối hộp chữ nhật, khối lập phương rồi tiếp tục lặp lại như vậy. Nên hình đặt vào dấu ? là khối lập phương. Chọn B

b) Các hình sắp xếp theo thứ tự màu đỏ, màu vàng, màu xanh rồi tiếp tục lặp lại như vậy. Nên hình đặt vào dấu ? là hình màu đỏ. Chọn A


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu