Những bài văn phân tích, văn kể chuyện tóm tắt, diễn cảm, chuyện đời thường, chuyện tưởng tượng, Văn biểu cảm (Phát biểu cảm nghĩ), Văn miêu tả lớp 7 Chân trời sáng tạo hay nhất thuộc tập 1 và tập 2 đủ cho hai học kì 1 và 2

Bài 1. Tiếng nói của vạn vật

Bài 2. Bài học cuộc sống

Những cái nhìn hạn hẹp

Bài 3. Những góc nhìn văn chương

Bài 4. Qùa tặng của thiên nhiên

Bài 5. Từng bước hoàn thiện bản thân

Bài 6. Hành trình tri thức

Bài 7. Trí tuệ dân gian

Bài 8. Nét đẹp văn hóa Việt

Bài 9. Trong thế giới viễn tưởng

Bài 10. Lắng nghe trái tim mình

Các môn khác