Vở bài tập Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 45: Các số có bốn chữ số. Số 10 000 (tiết 1)

Khoanh tròn vào các số tròn trăm bằng bút màu xanh và khoanh tròn vào các số tròn nghìn bằng bút màu đen

Xem lời giải

Bài 45: Các số có bốn chữ số. Số 10 000 (tiết 2)

Mã số mở cửa nhà của Rô-bốt là một số có bốn chữ số gồm các số chữ số 0, 3 ,5, 8.

Xem lời giải

Bài 45: Các số có bốn chữ số. Số 10 000 (tiết 3)

Một con kiến bò từ điểm A đến điểm B theo hướng mũi tên. Trong suốt thời gian di chuyển ...

Xem chi tiết

Bài 46: So sánh các số trong phạm vi 10 000 (tiết 1)

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Cửa hang ghi số bé nhất đưa kiến đến chỗ.

Xem chi tiết

Bài 46: So sánh các số trong phạm vi 10 000 (tiết 2)

Mai có bốn cuốn sách. Trên bìa sau của mỗi cuốn sách có ghi một trong các số: 3 001, 2 999, 2 998, 3 000...

Xem chi tiết

Bài 47: Làm quen với chữ số La Mã (tiết 1)

Một cuốn sách bị mất 1 tờ như hình bên. Viết số La Mã thích hợp vào thùng hàng còn trống

Xem lời giải

Bài 47: Làm quen với chữ số La Mã (tiết 2)

Nối các số La Mã theo thứ tự từ I đến XX để hoàn thiện bức tranh.

Xem lời giải

Bài 48: Làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm

Đỉnh núi Khang Su Văn (Lai Châu) cao 3 012 m. Khi làm tròn số đo đó đến hàng trăm ....Rô-bốt cùng Mai ghé thăm vườn quốc gia

Xem lời giải

Bài 49: Luyện tập chung (tiết 1)

Mỗi bạn Mai, Nam, Việt và Rô-bốt đã viết một bài văn giới thiệu về trường của mình với số từ lần lượt là ...

Xem lời giải

Bài 49: Luyện tập chung (tiết 2)

Mỗi thùng hàng dưới đây ghi một trong các số từ XVI đến XIX. ..

Xem lời giải

Bài 49: Luyện tập chung (tiết 3)

Bằng cách làm tròn số đến hàng trăm, ta nói đỉnh Pu Si Lung cao khoảng 3 100 m....

Xem lời giải

Bài 50: Chu vi hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông (tiết 1)

Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là 4 cm, 7 cm và 10 cm. Tính chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh là 20 dm, 30 dm, 20 dm và 30 dm.

Xem lời giải

Bài 50: Chu vi hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông (tiết 2)

Tính chu vi hình chữ nhật có a) Chiều dài 7 cm, chiều rộng 3 cm.

Xem lời giải

Bài 50: Chu vi hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông (tiết 3)

Nối hình với số đo là chu vi của hình đó. Rô-bốt sử dụng một đoạn dây vừa đủ để trang trí viền của bức tranh hình chữ nhật có chiều dài 12 dm và chiều rộng 80 cm.

Xem lời giải

Bài 51: Diện tích của một hình. Xăng-ti-mét vuông (tiết 1)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Hình chú vịt gồm bao nhiêu ô vuông?

Xem lời giải

Bài 51: Diện tích của một hình. Xăng-ti-mét vuông (tiết 2)

a) 537 cm2 + 638 cm2 = .......... cm2

Xem lời giải

Bài 52: Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông (tiết 1)

Một tấm gỗ hình chữ nhật có chiều rộng 8 cm, chiều dài 17 cm. Tính diện tích tấm gỗ đó.

Xem lời giải

Bài 52: Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông (tiết 2)

Có một tờ giấy hình vuông cạnh 9 cm. Nếu cắt đi một hình vuông có cạnh 4 cm của tờ giấy đó thì diện tích phần còn lại của tờ giấy ...

Xem lời giải

Bài 52: Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông (tiết 3)

Hình H gồm hình vuông ABCD và hình chữ nhật DMNP như hình bên ...Trong vương quốc mối có căn phòng của mối thợ, mối chúa và mối lính lần lượt là ba căn phòng A, B, C ...

Xem lời giải

Bài 53: Luyện tập chung (tiết 1)

Tính chu vi hình chữ nhật có chiều dài 3 dm và chiều rộng 5 cm...Một tấm thảm trải nhà có dạng hình vuông cạnh 50 cm

Xem lời giải

Xem thêm