Sách Chuyên đề học tập Hóa học 11 Cánh diều gồm 3 chuyên đề với 9 bài học

Chuyên đề 1. Phân bón hóa học

Bài 1. Giới thiệu chung về phân bón

Bài 2. Phân bón vô cơ

Bài 3. Phân bón hữu cơ

Chuyên đề 2. Trải nghiệm, thực hành hóa học hữu cơ

Bài 4. Tách tinh dầu từ các nguồn thảo mộc tự nhiên

Bài 5. Chuyển hóa chất béo thành xà phòng

Bài 6. Điều chế glucosamine hydrochloride từ vỏ tôm

Chuyên đề 3. Dầu mỏ và chế biến dầu mỏ

Bài 7. Nguồn gốc dầu mỏ - Thành phần và phân loại dầu mỏ

Bài 8. Chế biến dầu mỏi

Bài 9. Sản xuất dầu mỏ - Vấn đề môi trường – Nguồn nhiên liệu thay thế dầu mỏ

Các môn khác