Môn Công nghệ 4 Kết nối tri thức. Giải sách Công nghệ 4 kết nối tri thức ngắn gọn, chính xác với đầy đủ các chương, bài giúp học sinh học hiệu quả, nắm vững lý thuyết và bài tập trong sgk công nghệ

Sách giáo khoa Công nghệ 4 Kết nối tri thức với cuộc sống gồm 2 phần với 12 bài học

Phần một. Công nghệ vào đời sống

Bài 1. Lợi ích của hoa, cây cảnh đối với đời sống

Bài 2. Một số loại hoa, cây cảnh phổ biến

Bài 3. Vật liệu và dụng cụ trồng hoa, cây cảnh trong chậu

Bài 4. Gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu

Bài 5. Trồng hoa, cây cảnh trong chậu

Bài 6. Chăm sóc hoa, cây cảnh trong chậu

Phần 2. Thủ công kĩ thuật

Bài 7. Giới thiệu bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật

Bài 8. Lắp ghép mô hình bập bênh

Bài 9. Lắp ghép mô hình rô – bốt

Bài 10. Đồ chơi dân gian

Bài 11. Làm đèn lông

Bài 12. Làm chuồn chuồn thăng bằng

Các môn khác