Môn Công nghệ 4 Cánh diều. Giải sách Công nghệ 4 cánh diều ngắn gọn, chính xác với đầy đủ các chương, bài giúp học sinh học hiệu quả, nắm vững lý thuyết và bài tập trong sgk công nghệ

Sách giáo khoa Công nghệ 4 Cánh diều gồm 2 chủ đề với 13 bài học

Chủ đề 1. Công nghệ và đời sống

Bài 1. Lợi ích của hoa và cây cảnh

Bài 2. Một số loại hoa phổ biến

Bài 3. Một số loại cây cảnh phổ biến

Bài 4. Chậu và giá thể trồng hoa, cây cảnh

Bài 5. Gieo hạt và trồng cây con trong chậu

Bài 6. Trồng và chăm sóc hoa trong chậu

Bài 7. Trồng và chăm sóc cây cảnh trong chậu

Chủ đề 2. Thủ công kĩ thuật

Bài 8. Giới thiệu bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật

Bài 9. Lắp ghép mô hình cái đu

Bài 10. Lắp ghép mô hình robot

Bài 11. Đồ chơi dân gian

Bài 12. Làm chong chóng

Bài 13. Làm đèn lồng

Các môn khác