Môn Công nghệ 4 Chân trời sáng tạo. Giải sách Công nghệ 4 chân trời sáng tạo ngắn gọn, chính xác với đầy đủ các chương, bài giúp học sinh học hiệu quả, nắm vững lý thuyết và bài tập trong sgk công nghệ

Sách giáo khoa Công nghệ 4 Chân trời sáng tạo gồm 2 phần với 9 bài học

Phần 1. Công nghệ và đời sống

Bài 1. Hoa và cây cảnh quanh em

Bài 2. Vật liệu, dụng cụ trồng hoa và cây cảnh trong chậu

Bài 3. Gieo hạt và trồng hoa trong chậu

Bài 4. Trồng cây cảnh trong chậu

Bài 5. Chăm sóc hoa, cây cảnh trong chậu

Dự án 1. Em trồng hoa trang trí lớp học

Ôn tập phần 1

Phần 2. Thủ công kĩ thuật

Bài 6. Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật

Bài 7. Em lắp ghép mô hình kĩ thuật

Bài 8. Đồ chơi dân gian

Bài 9. Em làm diều giấy

Dự án. Em làm đèn ông sao

Ôn tập phần 2

Các môn khác